torna

Detall de la notícia

Imatge 4306771

Destacat increment de l'oferta d'FP per al curs 2020/21: 27 cicles més i gairebé mil places noves per a l'alumnat

\ 65 nous professors d’FP el proper curs i una aposta per l’oferta de graus superiors  

\ Per primera vegada a Balears s’impartirà el grau superior de Transport i logística

  \  Es facilitarà l’acreditació d’experiència professional per incrementar la titulació

\ Arriben a Balears els primers «màsters» de la Formació Professional

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, ha presentat avui l’oferta formativa de formació professional per al proper curs 2020/21 a més de les principals novetats d’aquests estudis.

En el curs 2019-2020 s’ha registrat una matrícula total de 16.283 alumnes  entre totes les modalitats d’FP. Això suposa que en referència al curs anterior s’ha incrementat en 683 matrícules més que el curs passat. Per nivells, hi ha matriculats 2.057 alumnes a FP bàsica, 8.348 a cicles formatius de grau mitjà i 5.878 a cicles formatius de grau superior.

Per al curs 2020-2021 es preveu un important increment de l’oferta que suposarà un creixement destacat del nombre d’alumnes. En total s’implantaran 27 cicles més que permetran un augment de fins a 990 més l’oferta de places i per tant un augment de 65 docents més.

Aquest increment es deu bàsicament a la posada en marxa del Programa de Cooperació Territorial Extraordinari impulsat des del Ministeri d’Educació i Formació Professional. A través d’aquest programa, aprovat a la passada Conferència Sectorial d’Educació, Balears podrà invertir un total de 10.722.935, 99 euros, per crear noves places d’FP, acreditar competències professionals, la formació del professorat, l’emprenedoria i la conversió d’aules en espais de tecnologia aplicada. Aquesta iniciativa s’ha integrat dins el Pla Integral de Formació Professional que impulsa el Govern de les Illes Balears.

El Programa del Ministeri estableix que el 60% dels nous cicles han de ser d’unes determinades famílies: comerç i màrqueting lligat a la logística, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Informàtica i telecomunicacions, Transport i manteniment de vehicles, Marítimo pesquera lligat a l’equipament de vaixells, Maquinària agrícola, Fabricació mecànica, Sanitària lligada a biofarmàcia i productes mèdics avançats, Hoteleria i turisme i Serveis socioculturals lligats a serveis d’atenció a les persones. La majoria de nous cicles que s’incorporen el proper curs a Balears s’adapten a aquesta proposta ja que es consideren estratègics a aquesta comunitat.

Pel que fa al procés d’admissió per al curs 2020-2021, per als cicles d’FP presencials i dual s’inicia el proper 17 d’agost, mentre que per als cicles d’FP a distància s’inicia l’1 de setembre.

27 cicles i 990 places

El curs 2020-2021 comptarà amb 440 cicles formatius, 27 més que el curs passat. D’aquests cicles, 18 són de grau superior, 8 de grau mitjà i 1 d’FP bàsica. Entre els nous cicles n’hi ha 2 de nova implantació: el GS de Gestió forestal de medi natural a l’IES Joan Taix de Sa Pobla i el GS de Transport i logística a l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca.

El curs 2020/2021 s’ha optat per impulsar els cicles de grau superior ja que en els darrers cursos s’ha treballat en la consolidació del grau mitjà i de l’FP bàsica.

Per illes, Mallorca compta amb 23 cicles nous (1 d’FP bàsica, 7 de GM i 15 de GS), Menorca amb un nou cicle de GS d’Integració social a l’IES Cap de Llevant; Eivissa amb dos cicles de grau superior a Can Marines, de Paisatgisme i medi rural i de Transport marítim i pesca d’altura, i a Formentera amb un cicle de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència.

D’entre el total d’oferta de nous cicles n’hi ha 4 que es fan a distància en els següents centres educatius:

 • CIFP Pau Casesnoves (Inca):
  • Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
  • Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions web.

 

 • l’IES Berenguer d’Anoia (Inca)
  • Tècnic superior en Comerç internacional.

 

 • CIFP Juníper Serra (Palma)
  • Tècnic superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments.

 

Els cicles formatius de formació professional bàsica i de grau mitjà estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020. 

L’oferta completa de nous cicles es pot consultar en el document adjunt.

Per altra banda, el curs 2020-21 compta amb una inversió per a material fungible dels centres d’FP de 1,68 milions d’euros. A més, pel que fa a la dotació per a equipament d’FP, s’ha dotat d’1.215.000 € per al 2020.

Per famílies professionals, destaquen les següents inversions:

●       Equipaments per la implantació del cicle de forneria, rebosteria i confiteria a l’IES Sa Serra. Import: 107.792 euros.

●       Dotació per a l’aula de tast de vins del cicle de grau mitjà de Vins i olis de l’IES Binissalem. Import: 32.925 euros.

●       Equipaments d’aparells per als cicles de Vins i olis i de Vitivinicultura de l’IES Felanitx i l’IES Binissalem. Import: 11.527,32 euros.

●       Compra d’equipament informàtic per dotar les aules tallers dels diferents cicles formatius de les Illes Balears. Import: 429.696 euros.

Els «màsters» de l’FP per primera vegada a Balears

Aquest curs entraran en funcionament els Cursos d’Especialització que tenen com a objectiu complementar les competències dels titulats en Formació Professional de grau mitjà o superior segons el cas. Tenen una durada de 300 a 600 hores i completen la formació general dels cicles amb una especialització concreta que vol donar una resposta ràpida a les demandes del mon industrial i empresarial.

A Balears el curs 2020/21 està prevista la implantació de dos Cursos d’Especialització: el de Pa i rebosteria artesanal a l’IES Josep Sureda i Blanes i el d’Especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació al CIFP Francesc de Borja Moll.

Està previst que aquests cursos es posin en marxa a partir de gener de 2021.

Reconeixement de l’experiència professional dels treballadors

Un dels aspectes més destacats del Programa de Cooperació Territorial és la inversió en l’acreditació de les competències bàsiques i professionals que permetrà reconèixer l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials. Aquest reconeixement oficial els permetrà accedir a estudis d’FP en els que només hauran de cursar aquells mòduls que no s'hagin pogut acreditar

Fins ara aquest procés d’acreditació es feia en convocatòries puntuals però a partir del curs 2020/21 es farà de manera permanent, permetent que els treballadors puguin sol·licitar en qualsevol moment iniciar el procés.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és incrementar el nombre de persones titulades i animar a la formació al llarg de la vida. La necessitat de treballadors qualificats i titulats és cada vegada més present. Aquest nou enfocament que facilitarà la inscripció i el procés en general, pretén arribar a uns 7.000 aspirants a Balears. Cal tenir en compte que en un curs habitual es tramitaven uns 400 expedients d’acreditació.

A Balears, per tal de dur a terme aquest objectiu, es preveu incrementar el nombre de Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP i extensions dels POAP) que passaran dels 5 actuals a 17, i que estaran ubicats als CEPA i als CIFP de les Illes i posar en marxa una aplicació per facilitar la inscripció i dotar amb 7 persones l’equip d’acreditació de manera que puguin crear la infraestructura informàtica necessària i exercir tasques d’orientació. A més, es farà promoció a tots els ajuntaments de les Illes per tal de facilitar l’accés al procés d’acreditació al màxim d’alumnes possible.

Es preveu que aquest operatiu estigui en funcionament al llarg del darrer trimestre de 2020 i suposarà una inversió de 4.693.181,32 euros.

9 aules d'emprenedoria a Balears

El curs 2020/21 s’implantaran a Balears 9 aules d'emprenedoria principalments als Centres integrats d’FP amb una inversió de 45.000 euros.

Aquestes aules faciliten els instruments necessaris per a la constitució de microempreses amb la finalitat de promoure l’autoocupació com a alternativa al treball per compte aliè. L’alumnat proposa una idea de negoci i troba els recursos necessaris per a que posar-la en marxa, amb el suport d’un tutor assessor i un espai físic dotat d’equipaments informàtics.

Els usuaris d’aquestes aules seran alumnes que estudien a diferents cicles formatius però també estaran obertes a antics alumnes al llarg dels tres anys següents a la finalització dels seus estudis.

Formació en digitalització per al professorat d’FP

El curs que ve es preveu formar en digitalització aplicada als sectors productius a 654 professors de Formació Professional. Comptaran amb un mínim de 30 hores de formació acreditable com a formació permanent del professorat.

La participació de les empreses en aquesta formació és fonamental per acostar els aspectes tecnològics punters al professorat que encarregat d’impartir els ensenyaments corresponents a les titulacions de cada àmbit productiu. Es vol afavorir les estades a empreses i que la formació també es pugui fer dins i fora d’Espanya, sempre que la situació sanitària ho permeti, anant als indrets on la tecnologia o la prestació de serveis siguin més avançats en el sector de referència.

Aquesta iniciativa suposarà una inversió de 64.701,67€.

Oferta nova de cicles formatius per al curs 2020-2021

 

ILLA

CICLE FORMATIU 

FAMILIA PROFESSIONAL 

CENTRE EDUCATIU 

Eivissa

CFGS  de Paisatgisme i medi rural (AGA31)

Agrària

CIFP Can Marines

CFGS  de Transport marítim i pesca d’altura (MAP32)

Maritimopesquera

CIFP Can Marines

Formentera

CFGM Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)

Serveis socioculturals i a la comunitat

IES Marc Ferrer

Mallorca

FPB Agrojardineria i composicions florals (AGA11)

Agrària

CIFP Joan Taix

CFGM  Cures d’infermeria (SAN23)

Sanitat

CEPA Francesc de Borja Moll

CFGM  de Cures d’infermeria (SAN23)

Sanitat

CEPA Mancomunitat des Pla

CFGM d’ Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)

Serveis socioculturals i a la comunitat

CEPA Mancomunitat des Pla

CFGM d’Estètica i bellesa (IMP21)

Imatge personal

CIFP Joan Taix

CFGM  d’Informàtica i comunicacions (IFC21)

Informàtica i comunicacions

IES Politècnic

CFGS  d’Integració Social (SSC33)

Serveis socioculturals i a la comunitat

CEPA Calvià

CFGS  de Gestió forestal i del medi natural (AGA32)

Agrària

CIFP Joan Taix

CFGS  d’Integració Social (SSC33)

Serveis socioculturals i a la comunitat

CIFP Son Llebre

CFGS  de Condicionament físic (IFC32)

Activitats físiques i esportives

IES Albuhaira

CFGS  de Dietètica (SAN32)

Sanitat

IES Albuhaira

CFGS  d’Educació infantil (SSC31)

Serveis socioculturals i a la comunitat

IES Antoni Maura

CFGS  de Transport i logística (COM35)

Comerç i màrqueting

IES Berenguer d’Anoia

CFGS  de Màrqueting i publicitat (COM31)

Comerç i màrqueting

IES Calvià

CFGS  d’Ensenyament i animació socioesportiva (AFD31)

Activitats físiques i esportives

IES Centre Tecnificació

CFGS  d’Agències de viatges i esdeveniments turístics (HOT32) - FP a distància

Hoteleria i turisme

CIFP Juníper Serra

CFGS de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (IFC32) - FP a distància

Informàtica i comunicacions

CIFP Pau Casesnoves

CFGS de Desenvolupament d’aplicacions web (IFC33) - FP a distància

Informàtica i comunicacions

CIFP Pau Casesnoves

CFGS  de Comerç internacional (COM34) - FP a distància

Comerç i màrqueting

IES Berenguer d’Anoia

CFGM de Manteniment d’embarcacions d’esbarjo (TMV26) - FP DUAL

Transport i manteniment de vehicles

CIFP Juníper Serra

CFGS  d’Educació infantil (SSC31)

Serveis socioculturals i a la comunitat

CC ES Liceu

CFGM de Cures auxiliars de cures d’infermeria (SAN23)

Sanitat

CC La Salle

CFGS  d’ Ensenyament i animació socioesportiva (AFD31)

Activitats físiques i esportives

CC Sant Alfons

Menorca

CFGS  d’Integració Social (SSC33)

Serveis socioculturals i a la comunitat

IES Cap de Llevant