vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4516978

Sello Vida Saludable

El distintiu de qualitat Segell Vida Saludable és un reconeixement  públic, emès pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, del compromís dels centres docents, que fomenten l’educació per a la salut, les pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització dels infants i joves

Finalitat

L’objectiu del distintiu de qualitat El desenvolupament i millora de la qualitat educativa i de la salut en els centres docents.

Destinataris

Centres docents,  públics i privats sostinguts amb fons públics i privats que desenvolupen un projecte de salut en el centre educatiu.

 

Més informació

 

Accediu a Segell Vida Saludable 2023

Accediu a Segell Vida Saludable 2022

Accediu a Segell Vida Saludable 2021

Accediu a Segell Vida Saludable 2020

Accediu a Segell Vida Saludable 2019

Accediu a Segell Vida Saludable 2018