torna

Detall de la notícia

Imatge 4303192

Afers Socials i Esports atorga 600.000 € en dues línies de subvencions esportives

Son ajuts en material i en despesa ordinària per a les federacions i l’esport adaptat

 

 

La conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció general d'Esports, atorga 600.000 euros a les federacions i a l’esport adaptat en concepte de material i despesa ordinària. Malgrat la pandèmia, s’han fet tots els esforços econòmics i administratius possibles perquè l'estructura de l'esport balear no quedi afectada.

 

L'objecte de la convocatoria de material és atendre les necessitats per millorar el material esportiu de les federacions, el material adaptat dels clubs i els esportistes per a la pràctica d'esport adaptat. També, l'adquisició de material no esportiu per a les federacions esportives de les Illes Balears.

L'import màxim per a aquesta convocatòria de material és de 200.000 euros: 170.000 euros per a l'adquisició de material esportiu estàndard i 30.000 euros per a l'adquisició de material esportiu per a la pràctica d'esports adaptats. En total, 33 federacions, 4 clubs i 4 esportistes s’han beneficiat de les subvencions.

 

Referent a la convocatòria d'ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, l'objecte és atendre les seves necessitats per ajudar el desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions illenques. L'import màxim destinat és de 400.000 euros i un import s'ha repartit entre 38 federacions.

En total, les federacions esportives i l'esport adaptat ha rebut 600.000 euros de subvencions ordinàries i de material.