torna

Detall de la notícia

Reactivació econòmica: Vicepresidència destina 200.000 € a subvencions per a associacions i sindicats que han donat assessorament a empreses i treballadors durant la crisi de la COVID-19

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha aprovat la nova convocatòria de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l’àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A diferència d’altres anys, les ajudes de la convocatòria d’enguany es destinaran a subvencionar totes aquelles mesures de suport i d'informació que s'han duit a terme per a treballadors i organitzacions empresarials i que des de la Direcció General de Comerç s’han promogut amb l’objectiu de pal·liar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El vicepresident Juan Pedro Yllanes ha explicat que "en una crisi sense precedents, la funció de sindicats i organitzacions empresarials ha resultat clau per orientar i fer arribar a treballadors i empreses les ajudes posades en marxa des de les administracions. Per això en aquesta convocatòria hem volgut fer un gir a la d’anteriors anys i destinar-la on més necessària és".

En aquest sentit, seran objectes de subvenció totes les despeses derivades d’accions i assessorament realitzades a treballadors i empresaris així com les despeses de funcionament ordinari que hagin tingut les organitzacions empresarials a causa de la crisi econòmica.

L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 200.000 euros, dels quals correspondran 100.000 euros a les organitzacions empresarials del sector del comerç i 100.000 euros a les organitzacions sindicals del mateix sector. Una partida que es finançarà amb fons propis del Govern.

La concessió dels ajuts es farà aplicant una distribució proporcional directa dels 100.000 euros destinats a aquestes organitzacions en funció del nombre de representants vocals assignats a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu per al sector del comerç de les Illes Balears. El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de sis mesos.

Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament i els interessants podran trobar tota la documentació d'aquesta resolució a la publicació del darrer BOIB o bé a través de l'enllaç http://dgcomerc.caib.es.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 24 d’agost.