torna

Detall de la notícia

Imatge 4296148

Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals (Programa Operatiu FEDER 2014-2020)

Actuacions subvencionables: Són subvencionables les noves instal·lacions de producció d'energia tèrmica que utilitzin com a combustible biomassa, amb una potència mínima de 20 kW tèrmics de potència nominal. No s'hi inclouen els sistemes de generació d'energia tèrmica del tipus estufa o casset de xemeneia que proporcionin exclusivament calor directa en el lloc on s'instal·lin i no posseeixin circuit hidràulic/aire de calefacció o aigua calenta sanitària.

Les inversions objecte de la sol·licitud s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears i s'han de fer dins el període que va des del dia 1 de desembre de 2019 fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que no pot ser superior al 30 de novembre de 2020 per a l'anualitat de 2020 i al 30 de setembre de 2021 per a l'anualitat de 2021.

Beneficaris: Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les administracions locals

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 17 de juliol de 2020 i finalitza el 13 d'octubre de 2020.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització finalitza el 30 de novembre de 2020 per aquelles subvencions concedides per a l'anualitat 2020 i el 30 de setembre de 2021 per a l'anualitat 2021

Quantia de les ajudes: S’estableix una quantia de subvenció del 60% del pressupost amb una inversió màxima adminissible que es detalla a continuació:

a. Instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció de fins a 50 kW per a un edifici: 600 €/kW.

b. Instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció de més de 50 kW per a un edifici: 400 €/kW.

c. Instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció i refrigeració de fins a 50 kW per a un edifici: 800 €/kW.

d. Instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció i refrigeració de més de 50 kW per a un edifici: 700 €/kW.

e. Instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció de més de 50 kW per a dos o més edificis: 500 €/kW.

f. Instal·lacions de generació d'aigua calenta i/o calefacció i refrigeració de més de 50 kW per a dos o més edificis: 800 €/kW.

Aquestes ajudes estan cofinançades amb Fons FEDER