torna

Detall de la notícia

Imatge 4295069

COVID-19: L'IBDDONA destina prop de 300.000 euros als ajuts per al lloguer d'habitatge per a les dones víctimes de violència de gènere durant la Covid-19

L'Institut Balear de la Dona aporta 296.804 euros a la nova convocatòria d'ajudes per al lloguer de l'habitatge habitual específiques Covid-19 que ha creat la Conselleria d'Habitatge i Mobilitat per tal d'ajudar les persones arrendatàries que, com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia, tenen problemes transitoris per pagar el lloguer.


Es tracta d'una subvenció de fins a 6 mesos (d'abril a setembre) per a lloguers de fins a 900 euros. En general, l'import total que se subvenciona és de fins a 600 euros, però en el cas de les dones víctimes de violència de gènere aquest import puja fins els 800 euros. És aquest increment de la prestació en 200 euros la que aporta l'IBDONA mitjançant la seva col·laboració. Per tant, una dona víctima de violència de gènere podrà rebre un màxim de 4.800 euros d'ajuda.


Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les  persones que tenguin un contracte de lloguer i que puguin acreditar la seva situació de vulnerabilitat econòmica i social. En el cas de les dones víctimes de violència de gènere, hauran d'haver estat víctimes durant l'estat d'alarma, situació que s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat que emet l'IBDONA. A més, s'han de complir altres requisits com que els ingressos del total de la família durant el mes de juny no superin els límits marcats per la convocatòria, que el lloguer més les despeses que suporti la família relacionades amb l'habitatge (comunitat, electricitat, aigua, gas, internet, etc.) igualin o superin el 35% dels ingressos nets mensuals de la família, o no tenir relació de parentesc ni empresarial amb el propietari de l'habitatge, entre d'altres.


Les sol·licituds es poden presentar a partir d'avui 6 de juliol per la via telemàtica a través de la web habitatge.caib.es. Només s'admetrà una sol·licitud per habitatge.


Amb aquestes ajudes, el Govern considera les víctimes de violència de gènere sector preferent en l'accés a habitatge, tal com estableix la legislació recent aprovada a les Illes Balears. L'article 74 de la Llei 11/2016 d'Igualtat entre dones i homes de les Illes Balears indica que "les dones víctimes de violència de gènere han de ser considerades sector preferent en l'accés a habitatges protegits de promoció pública". A més, l'article 3.2 de la Llei 5/2018 d'Habitatge de les Illes Balears estableix que les dones víctimes de violència masclista seran considerades persones en situació d'especial vulnerabilitat en matèria d'habitatge.