torna

Detall de la notícia

Imatge 4294040

Programa Escacs a l'escola del curs 2020-2021

Durant el curs 2020-2021 el Programa Escacs a l'escola es durà a terme seguint les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d'organització i funcionament per al curs 2020-2021.

Descripció del programa

Escacs a l’escola és un programa de formació i innovació educativa que té com a finalitat facilitar als centres educatius la implantació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica per enriquir el procés d’ensenyança i aprenentatge dels infants i per ajudar a desenvolupar d’una forma natural habilitats cognitives i socials: la memòria, la capacitat de concentració, la presa de decisions, l’acceptació davant l’errada, l’atenció, la reflexió, la visió espacial de la realitat, la resolució de problemes, el raonament lògic-matemàtic, el pensament creatiu, l’autoestima, la capacitat crítica, la iniciativa i l’empatia.

El programa es basa en una formació inicial bàsica del professorat, en el disseny d’un projecte de transferència i l’aplicació corresponent durant el curs 2020-2021 i en el seguiment de l’impacte formatiu en tot l’alumnat.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

Contacte amb el Servei responsable del programa 

Servei d’Innovació Educativa

Telèfon: 971 17 77 81 - 971 17 78 00 (extensió 62317).

Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.

Novetats

24/11/2020 - Publicació de la convocatòria de la formació contínua

09/09/2020 - Publicació de la convocatòria de la formació inicial.