torna

Detall de la notícia

Imatge 4292450

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS). Curs 2020-2021

Descripció del programa

El Programa Centres Educatius Promotors de la Salut es basa en la integració i sistematització de la promoció i l’educació per a la salut  als centres educatius i en el desenvolupament d’un model organitzatiu de centre participatiu que inclou tota la comunitat educativa i estableix vincles amb els recursos del seu entorn. El Programa pretén potenciar les competències de l’alumnat per aconseguir un desenvolupament personal, relacional i ambiental adequats i saludables i convertir el centre educatiu en un entorn afavoridor per a la salut i el benestar. En el model CEPS, la promoció i l’educació per a la salut es converteix en una senya d’identitat del centre.

Els eixos temàtics que es treballen amb el Programa Centres Educatius Promotors de la Salut són:

  • Alimentació saludable i vida activa
  • Benestar i salut emocional
  • Prevenció de les addiccions
  • Educació efectiva i sexual
  • Seguretat i prevenció de riscs.

 

Els Centres Educatius Promotors de la Salut constitueixen una comissió de salut i nomenen una persona coordinadora.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Contacte del Servei que coordina el programa 

Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Telèfon: 971 177 781 (extensió 62317).

Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es.

Novetats

27/01/2020Convocatoria formació contínua Prevenció de les addiccions

27/01/2020Convocatoria formació contínua Educació afectiva i sexual

27/01/2020 - Convocatòria formació contínua Alimentació saludable i vida activa

28/01/2020 - Convocatòria formació contínua Benestar i salut emocional