torna

Detall de la notícia

Imatge 4289383

Convocatòria de comissions de serveis a la Inspecció Educativa

[08/07/2020]

RESULTAT DEL SORTEIG

- La designació dels vocals titulars i suplents de la comissió de selecció que han d’actuar en el procediment convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de juliol de 2020 començarà pels llinatges l'inici dels quals correspongui a les lletres XY
- El sorteig ha establert que han d’iniciar l'actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra O

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

- El termini per presentar les sol·licituds serà del 8 al 21 de juliol, ambdós inclosos.