torna

Detall de la notícia

Imatge 4283738

La construcció de punts d'avançament en la via de tren permetrà tenir freqüències entre Palma i Manacor cada 40 minuts

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, juntament amb el director general de Mobilitat, Jaume Mateu, i el gerent d’SFM, Mateu Capellà, ha presentat avui a l’estació de Sineu el projecte dels Punts d’ Avançament i estacionament de Tren (PAET) en la línia ferroviària entre l’estació d’enllaç i la de Manacor.

La construcció dels PAET permetrà obtenir millores en l’explotació del servei, en el seu manteniment i prepara la línia per a un increment de freqüències, que podran passar a ser de 40 minuts.

El projecte del PAET inclou tres punts distints d’avançament i estacionament en la xarxa, que anirem desenvolupant progressivament.

-Els tres punts d’encreuament s’ubicaran:

-el primer, entre l’estació d’enllaç i la de Sineu (punt quilomètric 37,8)

-el segon, entre l’estació de Sineu i la de Petra (punt quilomètric 47,7)

-el tercer, entre l’estació de Petra i la de Manacor (punt quilomètric 58,6).

Cadascun dels PAET funciona com un petit desdoblament de la via, per a la qual cosa s’han d’instal·lar dos desviaments a la via general i executar tota l’obra d’ampliació de la plataforma, construcció de la superestructura de via, instal·lacions d’electrificació i instal·lacions de seguretat, que comprenen els elements de senyalització, enclavament, comunicacions i altres instal·lacions auxiliars necessàries per garantir el correcte funcionament del sistema.

Els punts d’avançament permetran:

- Creuar dos trens en determinats punts i, per tant, millorar la regularitat i fiabilitat de l’explotació ferroviària en aquest tram: un eventual retard podrà ser recuperat mitjançant creuaments en PAET, afavorint el compliment dels horaris.

- Augmentar la capacitat de la línia, de forma que es podran incrementar les freqüències de forma significativa.

-Millorar l’explotació del servei i el manteniment perquè es podrà estacionar la maquinària necessària per al manteniment tant de la catenària com de la via (que ara són sempre als tallers de Son Rullan a Palma) i se facilitarà la recuperació del trànsit en casos d’avaria.

El primer PAET que s’executarà -i el que avui ha estat presentat pel conseller Marc Pons- és el segon, ubicat entre les estacions de Sineu i Petra, en el terme municipal de Sineu.

El Consell de Govern va autoritzar divendres passat la despesa destinada a l’ execució d’aquest PAET, amb un pressupost de 2,6 milions d’euros.

La previsió és que les obres i la instal·lació de la tecnologia que es precisa s’iniciïn a principis de 2021. Paral·lelament s’anirà fent feina en l’execució dels altres dos PAETS.

Amb la posada en funcionament del primer dels PAETS que s’executarà (l’ubicat entre Sineu i Petra), juntament amb l’increment de personal/maquinistes (compromès amb els sindicats), les freqüències actuals Palma-Manacor cada 60 minuts podran passar a ser freqüències cada 40 minuts.

Aquestes freqüències es podran rebaixar més encara quan es completi tot el projecte i disposem de tres PAETS al llarg de la via entre l’estació d’enllaç i Manacor.

La inversió que requerirà el conjunt dels tres és de 8,1 milions d’euros.