torna

Detall de la notícia

NOVETAT: Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d'organització i funcionament Curs 2020-21 i FAQ

 

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

NOVETAT 9/09/2020: Document preguntes freqüents