torna

Detall de la notícia

Imatge 4269628

Camps d'aprenentatge de les Illes Balears (curs 2020-2021)

Els camps d’aprenentatge són centres educatius que depenen de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Finalitat: desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l’observació, l’experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l’educació ambiental.

Destinataris: centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que imparteixin educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, formació professional bàsica o educació de persones adultes durant el curs 2020-2021 i centres docents privats.

Més informació: a la web dels camps d’aprenentatge.

Novetats

25/09/2020 - Modificació de la Instrucció 7/2020 adaptada a la situació de la COVID-19, de 19 de juny, per la qual es regulen les sol·licituds de participació en els camps d'aprenentatge per al curs 2020-2021.  

10/09/2020 - Nou calendari de sol·licituds d'estades als camps d'aprenentatge per al curs 2020-2021 modificat per la situació actual de la COVID-19.

25/06/2020: publicació de la Instrucció 7/2020, de 19 de juny, per la qual es regulen les sol·licituds de participació en els camps d’aprenentatge per al curs 2020-2021 i de les Condicions d’ús dels camps d’aprenentatge de les Illes Balears per al curs 2020-2021.