torna

Detall de la notícia

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ PER A CELEBRAR COMPETICIONS ESPORTIVES I PROTOCOLS FEDERATIUS PER DUR A TERME COMPETICIONS.

Davant la situacio actual per a celebrar determinats espectacles o competicions esportives és necessària l'autorització prèvia de la Direcció General.

Aqui teniu el document per a fer la sol·licitud que, una vegada emplenada, s'ha de registrar a qualsevol dels registres de la CAIB.