torna

Detall de la notícia

Imatge 4268975

Comença demà el procés d'admissió a centres de Batxillerat del curs 2020/21

\Un procés que es fa per primera vegada preferentment de forma telemàtica, per complir amb la normativa establerta per la COVID-19

\ Per tal de facilitar tot el procés, els centres educatius i les oficines d’escolarització resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes dels usuaris

 

A partir de demà comença la darrera part del procés d’escolarització per al curs 2020/21 amb un nou procediment. S’inicia l’admissió de Batxillerat tant dels alumnes que hagin aprovat al juny o que hagin d’anar a la convocatòria extraordinària de setembre, per obtenir una plaça escolar a centres públics i concertats de les Illes Balears al curs 2020-2021. 

Cal recordar que degut a l’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19 s’han modificat els processos d’escolarització del curs 2020-21 i de manera excepcional, la sol·licitud de plaça s’haurà de presentar preferentment de manera telemàtica.

Els centres escolars, juntament amb les oficines d’escolarització, resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes i les dificultats sorgits entre els usuaris. Les famílies que no hagin pogut fer el tràmit telemàticament, hagin de presentar documentació que no es pugui consultar telemàticament, o hagin fet el tràmit amb DNI o NIE hauran de ser ateses presencialment.

Els usuaris només hauran de presentar als centres la documentació relativa al procés si l’Administració no la pot consultar telemàticament. Una vegada fet el tràmit, aquest s’enviarà de forma automàtica al centre triat en primer lloc.

Escolarització a centres de batxillerat

A partir de demà comença el procés d’admissió dels alumnes que han de cursar batxillerat, tant els de la convocatòria ordinària com els que hagin d’anar a la convocatòria extraordinària de setembre, a centres sostinguts amb fons públics amb el calendari següent:

-       Presentació sol·licitud: del 24 de juny al 3 de juliol

-       Sorteig lletra desempat: 6 de juliol

-       Publicació llistes de puntuació provisional: 16 de juliol

-       Reclamacions: 17 al 21 de juliol 

-       Llistes definitives convocatòria ordinària: 24 de juliol

-       Llistes definitives convocatòria extraordinària: 09 de setembre

-       Matrícula batxillerat : del 27 al 29 de juliol

-      Matrícula batxillerat convocatòria extraordinària: del 9 al 10 de setembre

Tant la puntuació provisional obtinguda com el centre adjudicat es podran consultar de manera telemàtica a través de la web del Servei d’Escolarització. Així mateix, les reclamacions a la puntuació provisional, s’hauran de formular preferentment per mitjans telemàtics.

Tota la informació es pot consultar a través de la plana web de la Conselleria, al Servei d’Escolarització.