torna

Detall de la notícia

Imatge 4266383

El FOGAIBA executa el pagament de més 4,7 milions d'euros en ajudes al sector primari de les Balears

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat el pagament de 4.744.543,51 euros en ajudes als pagesos, ramaders, pescadors i cooperatives de les Balears. Aquest nou pagament correspon als pagaments fets el mes de juny i es tracta d’ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR), d’Ajudes d’Estat, Ajudes d’Estat i del PDR finançades amb l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) i també del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

El darrer pagament, efectuat aquest divendres, suma 3.980.804,27 euros i es correspon a ajudes del PDR, com són les inversions en explotacions agràries, la de creació d’empreses de joves agricultors, la de producció integrada, la de la lluita biològica, les varietats en risc d’erosió genètica i la del pagament compensatori per zones amb limitacions específiques.

L’altre pagament suma 763.739,24 euros i fa referència a Ajudes d’Estat i del PDR (en ambdós casos hi ha algunes ajudes finançades amb l’ITS) i del FEMP. Es tracta d’ajudes per inversions en marges i tancaments, de minimis per al manteniment de paisatge agrari, per les Associacions de Defensa Sanitària (ADS), el Grup d’Acció Local (GAL) de Menorca, la replantació d’arbres, les assegurances agràries, les subvencions per a la investigació aplicada, les inversions en ports pesquers i les del GALP de Menorca. 

D’aquesta manera, el FOGAIBA es posa al dia amb les ajudes agroambientals i compensatòries dels anys 2018 i 2019. Són ajuts del PDR lligats a pagaments per superfícies i nombre d’animals, que se sol·liciten anualment, i que s’orienten a la sostenibilitat ambiental i a la compensació als agricultors per desavantatges naturals.

El FOGAIBA manté el ritme de pagament, especialment important en aquests moments, i fins ara, durant l’estat d’alarma per la COVID-19, s’han pagat un total de 16,7 milions d’euros als beneficiaris de les Balears, tant d’ajudes de la PAC, PDR, Ajudes d’Estat, Organització Comuna de Mercats Agrícoles (OCM), ITS i FEMP.