torna

Detall de la notícia

Imatge 4265558

Signen un protocol per poder construir una nova promoció d'HPO a es Migjorn Gran

Aquest matí el conseller de mobilitat i habitatge, Marc Pons ha signat un protocol de col·laboració amb la batlessa de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran, que permetrà la construcció de 10 nous habitatges de protecció pública al municipi. L'Ajuntament cedirà a l'IBAVI una parcel·la de 140 metres quadrats, situada a l'avinguda de Binicurdrell 17, per tal que sigui l'institut públic qui posi en marxa la construcció dels nous habitatges.

El primer estudi que disposa l'IBAVI  permetria construir en aquest sòl, 10 habitatges i 9 places d'aparcament, amb un pressupost estimat d'1,2 milions d'euros.

Aquesta promoció se suma a tots aquells projectes d'habitatge públic que ja estan en marxa a Menorca. Un total de 107 habitatges es troben en aquests moments en construcció, o en redacció de projecte, o pendents de llicència municipal. D'aquests, 4 HPO estan pràcticament finalitzats a Sant Lluís, 62 HPO estan en construcció a Maó i 29 HPO començaran les obres aquest any 2020. També una promoció de 12 HPO a Fornells, es troba actualment en procés de licitació i en tràmit de cessió del solar una nova promoció a Sant Lluís de 10 habitatges de protecció oficial.

El conseller Marc Pons ha volgut agrair la predisposició i l'esforç de l'Ajuntament, així com la col·laboració del Consell Insular de Menorca i ha destacat que: "La signatura d'aquest protocol és una passa important. Partim d'una idea fonamental: poder arribar a tots els Ajuntaments per anar incrementant el parc públic d'habitatge, i per poder arribar a donar una resposta a tots aquells ciutadans que tenen dificultats per accedir a un habitatge". També ha afegit: "el nostre compromís és clar, construirem habitatge públic a tot aquell sòl que se'ns cedeixi".