torna

Detall de la notícia

Imatge 4265109

L'Institut Balear de la Dona destina 200.000 euros a ajudes per a entitats que duguin a terme projectes de foment de la igualtat i lluita contra les violències masclistes

L'Institut Balear de la Dona destinarà fins a 200.000 euros a ajudes al moviment associatiu de les Illes Balears per a projectes duts a terme durant l'any 2020 i que tenguin com a finalitat el foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o l'erradicació de la violència contra les dones.

Les entitats poden optar a les ajudes amb projectes inclosos en dues modalitats. D'una banda, la modalitat A està dotada amb 140.000 euros i inclou projectes que fomentin la participació de les dones; la igualtat d'oportunitats entre dones i homes; l'erradicació de la violència contra les dones; la conciliació i la corresponsabilitat, i la coedeucació, o bé que siguin campanyes de sensibilització i promoció de la igualtat o projectes de formació de professionals i de persones voluntàries. De l'altra, la modalitat B està dotada amb 60.000 euros i inclou projectes d'investigació, estudis, publicacions i altres treballs tècnics.

La valoració dels projectes dona més puntuació a aquells en què la població destinatària són menors en risc o víctimes d'explotació sexual, dones en situació de tràfic o prostitució o víctimes d'explotació sexual, dones víctimes de violència sexual i també a projectes de coeducació i a projectes en els quals s'aborda el tràfic de dones, la prostitució i l'explotació sexual. A més a més, també es dona especial puntuació a programes i actuacions encaminades a erradicar la violència contra les dones o afavorir la corresponsabilitat entre dones i homes.

El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el proper 3 de juliol. Hi poden accedir les associacions de dones i entitats com associacions, federacions i fundacions privades sense ànim de lucre; universitats; la Creu Roja; associacions i federacions sindicals; grups de persones físiques que compleixin els requisits i que treballin en l'àmbit de la igualtat, el feminisme o la lluita contra la violència masclista, i les entitats religioses que duguin a terme programes d'inserció i lluita contra l'exclusió de dones i contra les violències masclistes.

Aquestes ajudes estan finançades a través dels fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Pel que fa als imports, es podrà subvencionar fins el 80 per cent del cost del projecte, amb un màxim de 10.000 euros en la modalitat A i de 20.000 euros en la modalitat B.