torna

Detall de la notícia

Proves per a l'obtenció d'acreditacions professionals

Publicada la llista definitiva de persones admeses a les proves per a obtenir l’habilitació professional com a instal·lador de gas, el carnet d’operador de grua torre i el carnet d’operador de maquinària minera mòbil.

El dia de realització de les proves, així com l’horari i el lloc, es poden consultar a les pròpies llistes publicades (Enllaç)