torna

Detall de la notícia

"Píndola del dia després". Anticoncepció d'urgència

La dispensació gratuïta de la píndola, sempre sota la decisió del metge, s’emmarca en les polítiques de salut i gènere que impulsa el Govern de les Illes Balears i forma part del conjunt d’actuacions multisectorials adreçades a aconseguir una bona educació sexual de la joventut —arrelant una cultura preventiva enfront dels embarassos no desitjats i de les malalties de transmissió sexual—, la sensibilització de la població general envers la salut afectiva i sexual i la dels professionals sanitaris enfront dels riscs afegits d’un embaràs no desitjat en col•lectius com les adolescents, persones amb determinades minusvalideses o les poblacions marginals.

La gratuïtat de la píndola dóna compliment al principi d’universalització de l’assistència sanitària i és una garantia d’accés de totes les ciutadanes en condicions d’igualtat, la qual cosa elimina dificultats de caire econòmic.