torna

Detall de la notícia

Imatge 4370519

Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs

Actuacions Subvencionables: Es pot rebre ajuda per a l'adquisició de vehicles nous elèctrics purs en l'àmbit de les Illes Balears

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries les persones físiques i les persones jurídiques titulars d'una llicència d'autotaxi o VTC expedida a les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: El termini per a la presentació de sol·licituds és del 12 de juny de 2020 fins el dia 7 de setembre de 2020

Quantia de les ajudes: Es subvencionarà el 50% del cost del vehicle (sense IVA), amb un màxim de 20.000 €.

Àmbit temporal: Les actuacions s’han d’executar i pagar des de l'1 de gener de 2020 fins el 30 de novembre de 2020.

Aquestes ajudes estan subjectes al criteri de minimis