torna

Detall de la notícia

Disseny dels principis i criteris mínims d'actuació per a la implementació del Servei d'Atenció Integral (SAI) pels consells insulars al seu territori

En la 7a sessió plenària del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada l'1 de juny de 2020, es va aprovar el document "Disseny dels principis i criteris mínims d'actuació per a la implementació del Servei d'Atenció Integral (SAI) pels consells insulars al seu territori". Aquest disseny ha estat elaborat pel Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la Direcció General de Drets i Diversitat, que ha comptat amb la col·laboració de la Comissió de Coordinació de Polítiques LGTBI, on hi participen els 4 consells insulars i les entitats LGTBI Ben Amics, Chrysallis Balears i Sa Clau de S'Armari.

Aquest Servei ha d'atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d'aquestes persones, tal i com estableix l'article 9.1. de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

Arran del Decret 47/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquests consells insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI, compet als consells insulars la implementació del SAI en el seu territori, amb la finalitat de fer efectiva aquesta atenció a les persones i famílies LGTBIQ+.