torna

Detall de la notícia

Imatge 4245079

NOVA CONVOCATÒRIA! La Direcció General de Formació Professional reedita les 5 accions formatives per facilitar l'avaluació en línia al professorat d'FP

Atès l’èxit d’inscripció que va tenir la convocatòria de les 5 accions formatives per facilitar l'avaluació en línia al professorat d'FP, accions que s’inicien avui capvespre, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha decidit organitzar-ne una nova convocatòria. 

Tot plegat sorgeix del grup de feina que es va crear per donar suport i facilitar materials, recursos i eines a tot el professorat d’FP. D’una manera o una altra, en aquest grup de feina que va possibilitar la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors hi estan implicats el Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures, l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), el Servei de Planificació i Participació, els assessors d’FP dels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears i l'Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

A causa de la ràpida propagació de la pandèmia del coronavirus i el tancament dels centres educatius, s’ha hagut de canviar ràpidament la manera de transmetre el coneixement, passant de l'ensenyament presencial i petites dosis d’ensenyament en línia a l'ús exclusiu de mitjans TIC. Atesa la gran acollida que va tenir la primera convocatòria, es tornen a oferir les 5 píndoles formatives en línia, d’una durada de 10 hores cada una, que pretenen oferir eines i recomanacions pràctiques per a la docència i per a l’avaluació no presencials. Totes aquestes formacions tendran lloc del 18 al 25 de juny de 2020.

Termini d’inscripció

Del 5 al 8 de juny de 2020 a través del Portal del personal.

PÍNDOLES FORMATIVES

1. Introducció a YouTube per a educació

Objectius: crear material didàctic emprant el YouTube Studio, adaptar el material a les necessitats del professorat i avaluar tasques mitjançant aquesta eina.

2. Introducció rúbriques a Classroom

Objectius: dissenyar rúbriques adients per avaluar les activitats proposades i avaluar mitjançant CoRubrics les activitats proposades.  

3. Introducció a Forms

Objectius: conèixer i adquirir les competències digitals necessàries per al docent del segle XXI, prendre consciència i ampliar l'entorn personal d'aprenentatges (PLE/PLN) amb recursos i aplicacions de la WEB 2.0 i reflexionar sobre l'avaluació en el procés d'aprenentatge i elaborar instruments d'avaluació. 

4. Introducció a Sites com a portafolis

Objectius: dissenyar portafolis i blogs com a eina d'avaluació, desenvolupar portafolis i blogs adaptats a les necessitats del professorat i avaluar mitjançant aquestes eines. 

5. Eines per avaluar amb aplicacions de Meeting

Objectius: conèixer i adquirir les competències digitals necessàries per al docent del segle XXI, prendre consciència i ampliar l'entorn personal d'aprenentatges (PLE/PLN) amb recursos i aplicacions de la WEB 2.0 i reflexionar sobre l'avaluació en el procés d'aprenentatge i elaborar instruments d'avaluació.