torna

Detall de la notícia

Imatge 4242964

L'avaluació del Pla Estratègic sobre diversitat sexual i de gènere demostra l'aplicació transversal de la perspectiva LGTBI en les polítiques del Govern

Les polítiques del Govern de les Illes Balears han adoptat la perspectiva LGTBI d'una manera transversal. Aquesta és una de les conclusions a les que s'ha arribat amb l'avaluació del Pla Estratègic de Coordinacó i Atenció a la Divesritat Sexual i de Gènere 2017-2019, presentat avui en el marc del Consell d'LGTBI, que s'ha reunit aquesta tarda, presidit per la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa i en el qual també ha participat el director general de Drets i Diversitat, Pau Morlà.

La consellera Costa ha destacat algunes de les fites assolides durant aquests anys, com en l'àmbit de la salut, la creació de la consulta d'identitat de gènere a l'Hospital Universitari Son espases, així com "l'elaboració del Protocol integral d'atenció sanitària de les persones trans a les Illes Balears". "En l'àmbit laboral, també és important la publicació de la guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI", ha indicat Costa, mentre que en l'àmbit educatiu, és rellevant la implementació del protocol per a l'alumnat trans*. Precisament, el director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, Jaume Font, ha participat en el Consell LGTBI per presentar l'actualització d'aquest protocol, que destaca pel paper protagonista que es dona a l'acompanyament de la comunitat educativa cap a l'alumnat trans* i a l'eliminació del llenguatge de caire diagnòstic-mèdic per tractar una realitat que reflecteix la diversitat present en la societat.

Per altra banda, en l'avaluació també destaquen els avanços en l'atenció a les persones que pateixen alguna situació d'LGTBI-fòbia, les quals des de l'any 2017 compten amb el servei d'atenció telefònica i d'acompanyament a víctimes de discriminació o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, el qual s'ofereix des de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

Des de l'aprovació de la Llei 8/2016 per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersxuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, a més, s'ha treballat també per incorporar la perspectiva LGTBI en els òrgans col·legiats de l'administració autonòmica.

A més de l'avaluació de les polítiques LGTBI, el Consell ha tractat altres temes, com l'aprovació del disseny del Servei d'Atenció Integral, un document que estableix els principis que han de complir els serveis d'atenció que s'han de crear a cadascun dels consells insulars, arran del traspàs de competències que es va fer efectiu l'any passat.

També s'ha tractat la modificació del reglament del Consell LGTBI per tal d'incorporar dues entitats més en la seva composició -Balears Diversa i Diverxia Menorca-, que avui han participat com a oients. Així mateix, s'ha informat les entitats sobre la convocatòria de subvencions per a l'any 2020, que estarà dotada amb 75.000 euros i per a la qual es podrà sol·licitar una bestreta del cent per cent de l'import, tal com es va aprovar en el Consell de Govern del passat divendres.

Per part de les entitats, s'ha presentat un manifest conjunt sobre la repressió franquista al col·lectiu LGTBI a les Illes Balears i per reparar la memòria de les persones represaliades.

El Consell d'LGTBI de les Illes Balears és un òrgan consultiu de participació ciutadana que té com a finalitat servir d'instrument per a la cooperació entre l'Administració i el teixit de la societat civil que treballa a favor dels drets i de la no-discriminació de les persones LGTBI. Està integrat per representants del Govern, dels consells insulars, dels ajuntaments, de grups polítics amb representació al Parlament, de diversos agents econòmics i socials i de diverses entitats cíviques.