torna

Detall de la notícia

Imatge 4237581

La conselleria d'Afers Socials i Esports convoca ajuts per 130.000 euros per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell

Queden excloses les entitats patrocinades per cases d'apostes o sales de joc

La conselleria d'Afers Socials i Esports convoca ajuts per 130.000 euros per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell programats entre l'1 de novembre de l'any passat i el 31 d'octubre de 2020. Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats que rebin algun tipus d’ajut o patrocini d’empreses de cases d’apostes o de sales de joc, independentment de si aquest ajut s’utilitza o no per a cobrir les despeses de l’esdeveniment que sigui objecte de subvenció.

L’objecte de la convocatòria és donar suport als projectes d’especial rellevància que incideixin en la promoció de l’esport d’alt nivell, mitjançant l’organització d’esdeveniments esportius a les Illes Balears.

La convocatòria específica els esdeveniments que poden optar a les subvencions:

a) S’han de realitzar en l’àmbit geogràfic de les Illes Balears.
b) Han de tenir lloc entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:

• Els clubs esportius inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

• Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears i les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles anotades al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

Se subvencionen les despeses següents derivades de l’organització i realització de l’esdeveniment i pagades en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020: 

    • Despeses federatives d'inscripció i llicències requerides per a la realització de l'esdeveniment.

    • Despeses per altres permisos i taxes requerits per a la realització de l'esdeveniment. 

    • Despeses per a l’elaboració de papereria, cartells, roba esportiva, pancartes, bosses o altres complements per al participant.

    • Despeses pel lloguer de les instal·lacions o espais necessaris per a la realització de l'esdeveniment.

    •  Despeses per a l'adquisició de material fungible necessari per a la realització de l'esdeveniment.

    • Despeses per al lloguer d’immobilitzat material necessari per a la realització de l’esdeveniment.

    • Despeses per desplaçament en avió o vaixell, d’allotjament i d’alimentació (als establiments a on s’allotgen) per als esportistes i jutges participants que no resideixin a l’illa a on es celebra l’esdeveniment. 

    • Despeses en serveis mèdics, fisioterapeutes i assegurances necessaris per a la realització de l'esdeveniment. 

    •  Despeses de vigilància de les instal·lacions esportives o dels allotjaments a on pernocten els esportistes o jutges.

Medalles i trofeus dels esdeveniment o campionats.