torna

Detall de la notícia

Imatge 4228039

Instruccions per adequar els criteris d'avaluació, promoció i titulació dels alumnes dels ensenyaments per a persones adultes davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

En el BOIB número 101, de 4 de juny de 2020, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aproven les instruccions per adequar els criteris d’avaluació, promoció i titulació dels alumnes dels ensenyaments per a persones adultes de les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per acabar el curs 2019-2020 i iniciar el curs 2020-2021 davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. 

Tota la informació relacionada amb aquestes instruccions es pot consultar en el document adjunt.