torna

Detall de la notícia

Publicació resolució per la qual s'aprova la llista provisional (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de ICIB

Resolució de la presidenta de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 28 de maig de 2020 per la qual s'aprova la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoració dels mèrits pels participants en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 10 de gener de 2020.

Els tres dies hàbils per fer esmenes son a partir del dia següent de la publicació, es a dir des del divendres 29 de maig fins el dimarts 2 de juny, ambdos inclosos.