torna

Detall de la notícia

Imatge 4227309

Afers Socials i Esports publica les mesures que s'han d'aplicar a les activitats de lleure i a les instal·lacions juvenils amb vista a la nova normalitat

Aquest estiu només hi podrà haver 10 infants per cada monitor 

El BOIB d’aquest dijous publica una resolució amb les mesures que s’han d’aplicar a les activitats de lleure i a les instal·lacions juvenils per a les properes fases de desconfinament fins a arribar a la nova normalitat. La resolució està signada per la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el contingut està consensuat amb la FELIB, els consells insulars i la Conselleria de Salut.

La resolució especifica que són mesures que s’adoptaran exclusivament per a l’estiu de 2020. La clau, per mantenir en tot moment les normes de seguretat sanitària, és limitar temporalment el nombre màxim de participants en cada activitat. En resum, es baixen les ràtios d’infants per monitor: només n’hi podrà haver 10 per cada responsable.

En aquest punt, ja en la fase de nova normalitat, en cert tipus d’activitats de lleure, es preveu que hi pugui haver subgrups en què interactuïn 20 participants, en aquest cas, amb dos monitors.

Les competències en matèria de joventut i lleure són pròpies dels consells insulars, d’acord amb l’Estat d’autonomia, però els principis generals estan regulats en la Llei de joventut del Govern. Per aquest motiu, la resolució especifica que la Conselleria d’Afers Socials i Esports impulsarà una modificació del decret que la desplega, per establir unes normes generals per si, en un futur, es tornen a produir situacions excepcionals com la viscuda amb la crisi sanitària de la COVID-19.

La resolució té sis annexos, pactats amb la FELIB, els consells insulars i la Conselleria de Salut,amb l’estratègia d’adequació de les activitats de lleure educatiu i de les instal·lacions juvenils per a l’estiu de 2020, les recomanacions per a l’entitat promotora i l’equip educatiu d’activitats de lleure educatiu per a la temporada, el protocol de vigilància i d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la COVID-19, un document d’acceptació de condicions i consentiment de participació i, finalment, un qüestionari de salut per a la incorporació de treballadors.

Es pot trobar tota la informació al’enllaçsegüent:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/95/1059077