torna

Detall de la notícia

Cita prèvia per a l'atenció a la ciutadania

S'ha implantat la cita prèvia per a l'atenció a la ciutadania a les diferents oficines obertes al públic de la Conselleria.

REGISTRE GENERAL

Al Registre General de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ubicats a la plaça de Son Castelló, 1 i al carrer Bisbe Perelló, 1, cantonada amb carrer Bastió d'en Sanoguera. Podeu demanar la cita prèvia als telèfons 971177000, 971177600 o 971177601, ext. 62976.

UDIT

A les oficines de la UDIT ubicades a Palma, Inca i Manacor. Podeu demanar la cita prèvia a través de l'enllaç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4218714&coduo=186&lang=ca

OFICINA DE RECLAMACIONS ENERGÈTIQUES

A l'oficina de Reclamacions Energètiques ubicada al carrer Gremi de Corredors, 10, tercera planta. Podeu demanar la cita prèvia al telèfon 971177000, 971177600, o 971177601 o  ext. 69056.