torna

Detall de la notícia

Canvi a la tramitació dels punts de recàrrega de vehicle elèctric d'accés públic

A partir de dia 28/05/2020 les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics d’accés públic1 s’han de tramitar telemàticament a la web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

Accés a la fitxa del tràmit d’instal·lacions d’accés públic

 

Les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics d’accés privates continuaran tramitant a la Direcció General de Política Industrial. Només per a aquestes instal·lacions d’accés privat estan disponibles els tràmits d’UDIT que es derivin de la seva comunicacióEn concret es poden realitzar els següents tràmits:

  • Aportació de documentació addicional a un expedient
  • Rectificació d'errades d'un expedient (040)
  • Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019)
  • Certificats, còpies i informes (TNI-078)
  • Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència d'indústria (TNI-152)
  • Reclamació de devolució d'ingressos indeguts (TNI-153)
  • Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154)

 

 

1  S’entén per accés públic quan s’hi pot accedir de manera no discriminatòria, lliurement i sense restriccions, sigui o no de pagament.

2 S’entén per accés privat quan no s'hi pot accedir de manera no discriminatòria, lliurament i sense restriccions, sigui o no sigui de pagament.