torna

Detall de la notícia

Imatge 4216094

De la Concha anuncia un augment d'un 25% en el pressupost inicial del pla de xoc per al sector primari davant la COVID-19

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha augmentat un 25% el pressupost previst inicialment al pla de xoc per enfortir i salvaguardar el sector primari davant la crisi de la COVID-19. Així ho ha anunciat la consellera Mae de la Concha en la compareixença al Parlament per tal d’explicar la situació de l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria agroalimentària de les Illes Balears davant la COVID-19. De la Concha ha explicat que aquest pla de xoc, consensuat amb el sector, es basa en mesures de regulació de mercats i d’ordenació de l’oferta, així com la promoció dels productes i el suport a la comercialització en el mercat intern i extern.

El pla, presentat el 26 de març, ha estat fruit del consens i dels contactes permanents amb cada un dels subsectors afectats i estava dotat inicialment d’1.850.000 euros. Durant aquest mes i mig, el pla s’ha adaptat a les noves necessitats i ha augmentat el pressupost previst inicialment en 470.000 euros, és a dir, un 25% més i se situa ara en els 2.320.000 euros ja compromesos. A aquesta quantitat s’hi podrien sumar un parell de línies d’ajuda més que s’estan perfilant per valor d’1.155.000 euros i que podrien situar el pla de xoc en 3.430.000 euros finalment. La consellera Mae de la Concha ha detallat que es va «actuar ràpidament perquè hi havia sectors que podien entrar en crisi molt ràpidament». De la Concha ha explicat que el pla de xoc és «ambiciós respecte al que han aplicat altres comunitats autònomes».

Les mesures s’apliquen amb efecte retroactiu, del 14 de març al 30 de juny i són complementàries i compatibles amb les del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Comissió Europea. Les diferents línies d’ajuda del pla són les següents:

  • Línia compra pública: S’ha posat en marxa una línia per comprar excedent del sector primari per destinar-lo a entitats socials. De moment, per valor de 250.000 euros. La conselleria ha posat també en marxa l’Observatori de Preus, una eina que permet veure el funcionament de la cadena alimentària, tant pel que fa als preus com l’abastiment de productes bàsics.

  • Línia d’ISBA per al sector agrari i pesquer: es tracta d’un sistema específic dotat amb 400.000 euros del pressupost de la conselleria, habilitat dins la línia extraordinària de la COVID-19 que ha posat en marxa la conselleria d’Hisenda avalada per ISBA. Recull les especificitats de totes les empreses del sector primari.

  • Línia de suport a la pesca: es tracta d’una línia de 200.000 euros de fons propis per cobrir els costos de funcionament de les llonges de Palma i Eivissa, i els punts de primera venda de Menorca i les Pitiüses.

  • Línia sectors oví, caprí i porcí: es tracta d’una línia amb 250.000 euros de fons propis per pal·liar la situació del sector ramader, que té una forta dependència de la restauració i l’hostaleria Aquesta ajuda es divideix en diferents línies d’actuació, com el suport als productors i als operadors amb una ajuda per cobrir els costos de transport, sacrifici, congelació i emmagatzematge. També s’ha posat en marxa una línia de suport als productors de porc negre mallorquí i s’ha facilitat la recerca de possibles compradors a la península del mercat musulmà.

  • Línia sector lacti: es tracta d’una línia de 350.000 euros per donar resposta a la reducció de la demanda tant de llet líquida UHT com de formatge Mahón-Menorca, i altres tipus de productes. La línia cobreix els sobrecosts de l’augment de la quantitat de llet a processar, els nous processos industrials per fer front a l’estoc, així com l’augment de cost d’aquests processos. També compensa la davallada del preu de la llet als ramaders i es subvencionarà la retirada de vaques velles. Actualment es treballa amb el Ministeri per aprofitar els reglaments de la Unió Europea sobre emmagatzematge de formatge, mantega i llet en pols.

  • Línia sector hortofrutícola: a banda de les línies a les quals es puguin acollir les organitzacions de productors, es convocarà una mesura per valor de 300.000 per a la creació d’una plataforma única de venda de fruites i hortalisses de les Balears.

  • Augment de la partida d’assegurances agràries: es tracta d’una ampliació de la convocatòria d’assegurances agràries de 100.000 euros i la inclusió de les línies d’assegurança de caució.

  • Altres mesures i línies transversals: pel que fa a promoció, a banda de les campanyes fetes a través de les xarxes socials, se’n licitarà una per valor de 91.000 euros, que durarà més de mig any. També s’ha tret una convocatòria amb 400.000 euros per promocionar les cadenes curtes de comercialització, sense intermediaris, i entre elles, les de venda a domicili. A la vegada, s’està reorientant l’ajuda de promoció de productes locals en el mercat intern, dotada amb 455.000 euros.

 

L’agilització del FOGAIBA, bàsica per avançar

A banda del pla de xoc, s’ha treballat en línies igualment estratègiques com accelerar la resolució i el pagament d’ajudes per injectar liquiditat a les explotacions, embarcacions i indústries agroalimentàries. Així, de moment, durant les setmanes de crisi sanitària, s’han pagat prop de 9 milions d’euros. Alhora, en just deu mesos de l’actual legislatura, el FOGAIBA ha resolt el 70% del total dels expedients pendents, el que ha suposat 31.000.000 euros en ajudes al sector.