torna

Detall de la notícia

Imatge 4213863

Històric: PROGRAMES DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA PER AL CURS 2020-2021

En el BOIB número 85, de 16 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 14 de maig de 2020 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021, adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

L’objectiu és harmonitzar tota l’oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 15 programes que permeten millorar la transparència i l’equitat de l’oferta, garantint que tots els centres accedeixin a la mateixa informació i procurant que es realitzi un repartiment dels recursos de forma objectiva.

Els programes són coordinats des dels diferents serveis de la Direcció General Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i són els següents:

Servei de Normalització Lingüística i Formació
    • Estades pedagògiques entre centres educatius.
    • RobotIB (primària).
    • Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana.
    • Pla Integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores 2030 (ICAPE 2030).
    • Aprenentatge Servei (APS) a la Serra de Tramuntana.
    • Acompanyament constructiu en el pràcticum.

Servei d'Innovació Educativa
    • Escacs a l'escola.
    • Centres educatius promotors de la Salut (CEPS).
    • Programa de cooperació (Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora).
    • Centres ecoambientals.
    • Millora de la competència lingüística i comunicativa.

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar
    • Cap a la coeducació.
    • Dissenyant futurs sociocomunitaris.

Els programes d'aquesta convocatòria es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en aquesta convocatòria es pot presentar fins al 30 de juny de 2020.

Tota la informació relacionada amb aquests programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 es pot consultar en els documents adjunts.

Novetats

20/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres seleccionats del programa "Acompanyament constructiu en el pràcticum".

17/07/2020: publicació de la llista definitiva esmenada de centres admesos i seleccionats per participar en el Programa Escacs a l'escola 2020-2021

17/07/2020: publicació de les llistes definitives de centres admesos, seleccionats i exclosos del Programa de Cooperació (Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora) 2020-2021

17/07/2020: publicació de les llistes definitives de centres admesos, seleccionats i exclosos del Programa de Centres Ecoambientals 2020-2021

16/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres seleccionats del programa "Pla Integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores 2030 (ICAPE 2030)". 

16/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres seleccionats del programa "Aprenentatge Servei (APS) a la Serra de Tramuntana".

15/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres seleccionats del programa "Dissenyant futurs socicomunitaris".

15/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres seleccionats del programa "Cap a la coeducació".

14/07/2020: publicació de la llista provisional de centres seleccionats del programa "Pla Integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores 2030 (ICAPE 2030)".

13/07/2020: publicació de les llistes provisionals de centres admesos, seleccionats i exclosos del Programa de Cooperació (Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora) 2020-2021

13/07/2020: publicació de la llistes provisionals de centres admesos, seleccionats i exclosos del Programa de Centres Ecoambientals 2020-2021

13/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres admesos i seleccionats per participar en el Programa Escacs a l'escola 2020-2021

13/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres admesos i seleccionats per participar en el Programa CEPS 2020-2021

13/07/2020: publicació de la llista provisional de centres admesos i exclosos del programa "Acompanyament constructiu en el pràcticum".

13/07/2020: publicació de la llista definitiva de centres seleccionats del programa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana". 

09/07/2020: publicació del comunicat de la comissió de selecció del Programa per a la millora de la competència lingüística i comunicativa mitjançant el qual es publiquen les llistes definitives i es declara deserta la convocatòria del programa.

09/07/2020: publicació de la llista provisional de centres admesos i seleccionats per participar en el Programa Escacs a l'escola 2020-2021

09/07/2020: publicació de la llista provisional de centres admesos i seleccionats per participar en el Programa CEPS 2020-2021

09/07/2020: publicació de la llista provisional de centres admesos i exclosos del programa "Aprenentatge Servei (APS) a la Serra de Tramuntana".

08/07/2020: publicació de la llista provisional de centres admesos i exclosos del programa "Estades pedagògiques entre centres educatius".

06/07/2020: publicació del comunicat de la comissió de selecció del Programa per a la millora de la competència lingüística i comunicativa mitjançant el qual es publiquen les llistes provisionals i es declara deserta la convocatòria del programa.

03/07/2020: publicació de la llista provisional de centres admesos i exclosos del programa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana". 

03/07/2020: publicació de la llista provisional de centres admesos i exclosos del programa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana".

Documents