torna

Detall de la notícia

Programa d'Acompanyament Escolar de juliol 2020

Convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació primària (EP) i educació secundària obligatòria (ESO) el curs escolar 2019-2020.

Finalitat

Aconseguir que l'alumnat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que imparteixen estudis d’EP i ESO durant el curs 2019-2020 superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Persones destinatàries

Alumnat de 5è i 6è d’EP i d’ESO dels centres públics que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponents durant el curs 2019-2020.

Els alumnes preferents són els que es troben en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats específiques de suport educatiu (NESE) o per la situació de l’estat d’alarma viscuda per la COVID-19.

Termini d'inscripció

Del 18 de maig al 15 de juny de 2020 mitjançant sie@dgpice.caib.es. No s'ha de trametre cap document original. El centre ha de custodiar la documentació original durant 6 anys.

Grups

Cada grup ha d'estar format entre 5 i 10 alumnes.

Durada

S’han de dedicar un màxim de 24 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol de 2020.

Coordinació

Es disposen d'un determinat nombre d'hores de coordinació remunerades per a cada centre segons els grups autoritzats.

Més informació

Servei d'Innovació Educativa (tel.: 971 17 77 81 i sie@dgpice.caib.es).

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

preferentment els alumnes que es trobin en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats especials de suport educatiu (NESE) o per la situació de l’estat d’alarma viscuda per la COVID-19.