torna

Detall de la notícia

Imatge 4211548

COVID-19:L'alumnat de Balears reprendrà amb caràcter general l'educació presencial el curs 2020/21

\Educació preveu que els alumnes dels darrers cursos de les distintes etapes educatives puguin assistir a tutories amb cita prèvia a la fase 2

\ Els centres privats o municipals de 0-3 podran obrir  sempre que reuneixin les condicions sanitàries necessàries a la fase 2

\Formentera seguirà el mateix protocol dins la mateixa previsió temporal que la resta d’illes, encara que avanci la seva fase de desescalament

\El curs 2019/20 acabarà de manera telemàtica a tots els nivells educatius i amb les instruccions d’avaluació que s’han establert

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, a la compareixença posterior a la Conferència Sectorial d’Educació, ha concretat les mesures que s’aplicaran als centres educatius de Balears quan les Illes entrin a la Fase 2 de desescalament.

“De partida”, ha explicat el conseller, “es reprendran amb caràcter general les activitats educatives presencials a l’educació infantil, educació primària, educació especial, ESO, Batxillerat, FP i als ensenyaments de règim especial el curs 2020-21”.

El curs 2019/20 finalitzarà de manera telemàtica a tots els nivells educatius, aplicant les instruccions d’avaluació que s’han establert al respecte.

A continuació ha fet un repàs de les propostes que fa la Conselleria en relació als darrers cursos de primària, ESO, batxillerat i FP amb l’inici de la fase 2. Aquesta proposta es tractarà els propers dies a les meses de famílies, directors, concertada i sindicats per al seu debat. La proposta preveu mesures que deriven del Protocol de desescalada, incorporant aportacions que s’han fet els darrers dies a les reunions mantingudes amb els diferents col·lectius educatius.

Les mesures parteixen de dues premises:

 • que en tots els casos i nivells la prioritat és garantir que es compta amb les condicions sanitàries i higièniques establertes.
 • que l’atenció presencial a l’alumnat a la Fase 2 s'ha de basar en criteris generals i inclusius, es a dir, que l'alumnat en desavantatge, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el prioritari.

Tenint en compte aquestes indicacions, la proposta que es traslladarà a les meses de negociació és la següent:

 1. Alumnat de 4rt d’ESO, 2n de Batxillerat, segons cursos dels GM i GS d’FP, darrers cursos dels ensenyaments de règim especial i 6è curs d’Educació Primària
 • L’assistència per part de l’alumnat serà voluntària, per decisió de les famílies i amb cita prèvia.
 • L’atenció educativa tendrà format de tutoria d'orientació o de matèria, individual o amb un màxim de 5 alumnes per professor.
 • El professorat que ha d’atendre aquest alumnat acudirà al centre només el temps necessari per organitzar la sessió.
 • La resta d’activitat lectiva continuarà essent telemàtica

 

 1. Alumnat de 0-3 i 3-6
 • Els centres d’educació infantil 0-3 i 3-6 públics no oferiran atenció presencial a la Fase 2.
 • Els centres d’educació infantil 0-3 privats i municipals  podran atendre presencialment el seu alumnat amb les següents ràtios, mantenint la capacitat de 4m2 per alumne:
  • 0-1: 3 nadons
  • 1-2: 4 infants
  • 2-3: 6 infants
  • Aules mixtes: 30% de la ràtio de l’estat d’alarma
 • L’assistència per part de l’alumnat serà voluntària

 

 1. Alumnat de centres d’educació especial
 • Els centres d’educació especial no oferiran atenció presencial a la Fase 2.

Tots els centres disposaran de gel hidroalcohòlic i es proporcionarà a tots els treballadors i a l’alumnat material de protecció individual. A aquests efectes s’han previst fins al final del curs 2019/20: 300 mil mascaretes, 140 mil parells de guants, 4.500 litres de gel hidroalcohòlic i 2.400 pantalles facials.

Totes les mesures expressades afecten tant a centres públics com a centres privats i concertats.

Martí March ha agraït la implicació de tots aquells col·lectius i persones que estan participant de manera activa en la reducció de l’impacte de la suspensió de les classes presencials. A més, ha anunciat que s’està treballant activament en la preparació del curs 2020/21 per tal de preveure el retorn de tot l’alumnat a les aules a partir del mes de setembre. “Hem de preveure tant l’organització metodològica com la logística i digital que s’haurà d’adoptar als centres per poder atendre a l’alumnat amb les condicions adequades”.“De fet”, ha afegit el conseller, “he demanat al Ministeri que s’elabori una normativa específica que afavoreixi la reestructuració del currículum que serà necessària per afrontar el proper curs 2020/21”.

Des de Balears també s’ha demanat al Govern de Madrid que es crei un fons econòmic específic per atendre a les necessitats educatives que s’han generat com a conseqüència de la COVID-19.