torna

Detall de la notícia

Imatge 4210973

Comença avui el procés d'escolarització a centres de primer cicle d'educació infantil (0-3) del curs 2020/21

\Un procés que es fa per primera vegada preferentment de forma telemàtica, per complir amb la normativa establerta pel COVID-19

\Avui també comença el procés d’adscripció per l’alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a d’altres centres

\ Per tal de facilitar tot el procés, els centres escolars i les oficines d’escolarització resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes dels usuaris

 

A partir d’avui comença la primera part del procés d’escolarització per al curs 2020/21 amb dos procediments. Per una part s’inicia l’escolarització a centres de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) a centres públics i de la xarxa complementària (el llistat es pot consultar a la página web del IEPI) per obtenir una plaça escolar; i per l’altra,  s’inicia el procés d’adscripció per l’alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO, i ha de continuar els seus estudis a d’altres centres, adscrits al seu d’origen.

Cal recordar que degut a l’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19 s’han modificat els processos d’escolarització del curs 2020-21 i de manera excepcional, la sol·licitud de plaça per adscripció i admissió s’haurà de presentar preferentment de manera telemàtica en els processos d’escolarització dels nivells d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Els centres escolars, juntament amb les oficines d’escolarització, resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes i les dificultats sorgits entre els usuaris. Les famílies que no hagin pogut fer el tràmit telemàticament, hagin de presentar documentació que no es pugui consultar telemàticament o hagin fet el tràmit amb DNI/mòbil hauran de ser ateses presencialment.

Els usuaris només hauran de presentar als centres la documentació relativa al procés si l’Administració no la pot consultar telemàticament. Una vegada fet el tràmit, aquest s’enviarà de forma automàtica: al centre d’origen (on l’alumne encara està matriculat) en el cas de procediments d’adscripció, i al centre triat en primer lloc en el cas de procediments d’admissió.

Escolarització a centres de primer cicle d’educació infantil (0-3)

A partir d’avui comença el procés d’admissió del alumnes de 0-3 anys de 1r cicle d’Educació infantil a centres públics i de la xarxa complementària (0-3) amb el calendari següent:

-       Presentació sol·licitud: del 14 de maig al 5 de juny

-       Sorteig lletra desempat: 15 de juny

-       Publicació llistes provisionals: 18 de juny

-       Reclamacions: 19 al 23 de juny

-       Llistes definitives: 3 de juliol

-       Matrícula de 1r cicle d’EI: del 6 al 17 de juliol

 

Procés d’adscripció per Primària, ESO i Batxillerat

Avui comença el procés d’adscripció per l’alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a d’altres centres, adscrits al seu d’origen. El calendari és el següent:  

-       Presentació sol·licitud: del 14 al 26 de maig

-       Sorteig lletra desempat: 27 de maig

-       Publicació llistes provisionals: 3 de juny

-       Reclamacions: 4 a 8 de juny

-       Llistes definitives: 11 de juny

Les llistes provisionals, així com les definitives, també es podran consultar de manera telemàtica a través de la web del Servei d’Escolarització. Així mateix, les reclamacions a les llistes provisionals, tant del procés d’adscripció com del procés d’admissió, s’hauran de formular preferentment per mitjans telemàtics. 

Tota la informació es pot consultar a través de la plana web de la Conselleria, al Servei d’Escolarització i a la web del IEPI.