torna

Detall de la notícia

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 25 maig de 2020 per la qual s'aprova el Protocol per a la fase II

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Resolució i els seus annexos. La informació s'anirà actualitzant.