torna

Detall de la notícia

Imatge 4206566

El FOGAIBA tanca la convocatòria a la línia d'INEA de 2020 i prioritzarà els pagaments a professionals

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ens depenent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ha tancat el període de sol·licituds de la convocatòria 2020 de la línia d'inversions en explotacions agràries, que pertany al Programa de Desenvolupament Rural (PDR). Es tracta de la darrera convocatòria del període 2014-2020 que té aquesta línia de fons europeus. El tancament s'ha publicat aquest dissabte al BOIB i es farà efectiu dilluns. El FOGAIBA i la conselleria establiran un nou sistema de tramitació i pagament més àgil, ordenat i eficient per al període 2021-2027.
La partida disponible per aquestes ajudes al període 2014 a 2020 era de 40.587.302 d'euros en total. Fins al 2019 s'havien presentat 2.517 sol·licituds. Fins al 2017, el número d'expedients resolts i concedits ascendia ja a 1.080 amb un volum de despesa concedida de 31.667.321 euros. Tot i això, les convocatòries varen seguir obertes i entre el 2018 i el juny de 2019 es varen presentar altres 873 expedients, que no varen ser resolts. Això significa que només entre el 2018 i el 2019 hi havia expedients sol·licitats per valor de 16 milions d'euros cada any en subvencions, i el 2020, per valor d'uns 4 milions d'euros més. L'actual equip de la conselleria ha assumit, com una de les tasques prioritàries, posar en ordre totes les resolucions i pagaments pendents corresponents al període de PDR actual, i per tant, davant aquesta situació, es decideix tancar la línia i fer els pagaments que siguin possibles, prioritzant les sol•licituds de professionals del sector agrari i seguint criteris de concurrència competitiva estrictes.
El model de gestió posat en marxa fins ara permetia convocar ajudes tenint en compte només la partida total disponible i sense conèixer el nombre de resolucions i pagaments anteriors pendents. Aquest sistema no s'ha pogut canviar, ja que s'havia d'esperar la finalització del Marc Financer actual de 2014-2020, com tampoc es podia canviar ja tot allò tancat prèviament amb la conselleria d'Hisenda. Per tant, el FOGAIBA només ha pogut treballar aquests mesos per accelerar totes les resolucions i pagaments, agilitzant tots els processos possibles i avançant en ordre a cada una de les convocatòries amb ajudes pendents.
Tot i que el sistema de gestió del PDR actual ha permès que arribin un major nombre de sol·licituds, el seu disseny ha dificultat molt el seu seguiment i endarrerit la seva tramitació i pagament. Després de publicar-se la convocatòria de 2020, i amb totes les dades actualitzades pels tècnics del FOGAIBA corresponents a la del 2018, va quedar palès que no es disposava dels fons suficients per cobrir el total de les sol·licituds. Per tant, s'ha decidit tancar el període de sol·licituds d'aquesta darrera línia, que en principi havia d'estar obert fins al pròxim 30 de juny. A partir d'aquí, i d'acord a les previsions dels serveis tècnics de FOGAIBA, en el termini d'un mes es podrien tenir resoltes les 387 sol·licituds de la convocatòria de 2018.
Aquesta decisió ha estat transmesa ja a les Organitzacions Professionals Agràries per part de la Conselleria i el gerent del FOGAIBA, i en les setmanes vinents es realitzaran diverses reunions per consensuar les possibles solucions i una proposta de sistema de gestió per al proper període del PDR 2021-2027. La proposta inicial és que hi hagi uns terminis molt més curts, d'aproximadament tres mesos, cada any, per presentar les sol·licituds, resoldre-les i pagar-les, d'aproximadament tres mesos. Pel que fa a la resta de línies de l'actual Programa de Desenvolupament Rural, es continuaran pagant amb normalitat fins a acabar el període.
Tant la conselleria com el sector agrari consideren que aquesta línia d'ajudes és molt important en el futur escenari de reactivació econòmica. Amb una subvenció mitjana per projecte de 33.760 euros, els titulars de les explotacions, cooperatives, SATs i empreses agràries inverteixen una mitjana de 59.090,9 euros per projecte. Són inversions que generen dinamisme econòmic, ja que el 56% es destina a la compra de diversos tipus de maquinària, el 26% a inversions en estructures i el 17% a instal·lacions. Tot això implica dinamitzar a les empreses que venen i subministren serveis, i per tant, impliquen el pagament de l'IVA i altre tipus d'immobles. Per tant, a partir del proper període de programació, que s'iniciarà de manera transitòria el 2021, s'hauran de cercar els mitjans per donar-li continuïtat.