torna

Detall de la notícia

Imatge 4207133

Ajudes per a projectes d'iniciació, consolidació o implantació de la internacionalització d'empreses de les Illes Balears de forma individual o agrupada (2019)

En data 6 d’abril del 2019 s’ha publicat al Bulletí Oficial de les Illes Balears les resolucions del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 2 d’abril de 2019 per la qual es convoquen, respectivament, les ajudes per a projectes d’iniciació a la internacionalització de les empreses de les Illes Balears, les ajudes per a la consolidació i la implantació de la internacionalització d’empreses de les Illes Balears i les ajudes per a la internacionalització agrupada d’empreses de les Illes Balears a mercats exteriors.

Aquestes ajudes pretenen fomentar, respectivament, les fases d’iniciació a la internacionalització de les microempreses i pimes i la seva posterior consolidació o implantació exterior, i la internacionalització de les empreses de forma agrupada.

L'objectiu principal es aconseguir una major competitivitat de les empreses de les Illes Balears fomentant la seva adaptació a criteris de competitivitat i qualitat. El Govern de les Illes Balears donar suport a les empreses de les Illes Balears que inicien la seva internacionalització o bé, es volen consolidar-se o implantar-se en el mercat internacional, ja sigui de forma individual o agrupada.

Existeixen, com hem dit:

1) Ajudes als projectes d’iniciació a la internacionalització:

Aquesta ajuda va destinada als autònoms, microempreses així com les pimes que exerceixen una activitat lucrativa dins l’àmbit del comerç, serveis o indústria, dins el territori de les Illes Balears. I a més, vulguin iniciar la seva internacionalització. Per tant, aquesta ajuda es destina a les empreses amb un import d’exportacions inferior al 15% de la facturació total o que haguin iniciat un projecte internacional en els darrers tres anys.

L’ajuda contempla la subvenció, entre d’altres, de les despeses següents: 

- Despeses relacionades amb la realització d’un pla d’internacionalització a càrrec d’un tècnic expert en comerç exterior.
- Despeses relacionades directament amb l’execució del pla de màrqueting internacional.
- Serveis relacionats amb el procés de registre de marca comunitària o en països fora de la Unió Europea.
- Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre dels serveis o productes.
- Despeses de personal.
- Despeses de promoció, relacionades amb accions de promoció en mercats exteriors: participació en fires, sales d’exposicions,trobades empresarials, viatges de prospecció, material de difusió i promoció, i missions inverses.
- Despeses relacionades amb la contractació de serveis de consultoria o gestió d’exportacions en els mercats exteriors.

2) Ajudes per a la consolidació i la implantació d’empreses de les Illes Balears:

Aquesta ajuda va destinada als autònoms, microempreses així com les pimes que exerceixen una activitat lucrativa dins l’àmbit del comerç, serveis o indústria, dins el territori de les Illes Balears. I a més, vulguin consolidar la seva presència internacional així com implantar-se al comerç exterior. Per tant, aquesta ajuda es destina a les empreses amb un import d’exportacions superior al 15% de la facturació total o que compti amb una projecció d’expansió empresarial exterior, atès que hagui exportat de forma regular durant els darrers tres anys.

L’ajuda contempla la subvenció, entre d’altres, de les despeses següents:

- Despeses relacionades amb la realització d’un pla d’internacionalització a càrrec d’un tècnic expert en comerç exterior.
- Despeses relacionades directament amb l’execució del pla de màrqueting internacional.
- Serveis relacionats amb el procés de registre de marca comunitària o en països fora de la Unió Europea.
- Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre dels serveis o productes.
- Despeses de personal.
- Despeses de promoció, relacionades amb accions de promoció en mercats exteriors: participació en fires, sales d’exposicions,trobades empresarials, viatges de prospecció, material de difusió i promoció, i missions inverses.
- Despeses relacionades amb la contractació de serveis de consultoria o gestió d’exportacions en els mercats exteriors.

3) Ajudes per a la internacionalització agrupada d’empreses de les Illes Balears:

Aquesta ajuda va destinada als autònoms, microempreses així com les pimes que exerceixen una activitat lucrativa dins l’àmbit del comerç, serveis o indústria, dins el territori de les Illes Balears i que formin part d’un grup de cooperació empresarial per a la internacionalització.

Els projectes han de comptar, amb una entitat promotora, que ha de ser una cambra de comerç, una associació empresarial, una organització patronal, una agrupació empresarial innovadora, un clúster, una fundació o una empresa que tengui dintre dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i disposi de recursos materials i humans per dur-lo a terme (com a mínim dues persones en plantilla, o deu empreses associades en el cas d’associacions).