torna

Detall de la notícia

Modificació dels terminis establerts en la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts ISBA-COVID19

Modificació dels terminis establerts en la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts ISBA-COVID19, d'acord amb la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 8 d'octubre de 2020, publicada en el BOIB núm. 179, de 17 d'octubre de 2020.

Es modifica el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de març de 2020 (i de la seva posterior modificació feta per la Resolució d'Hisenda i Relacions Exteriors de 30 d'abril de 2020), que queda redactat de la manera següent:

Les operacions de liquiditat extraordinària s'hauran d'haver formalitzat entre el 14 de març de 2020 (data de publicació i entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març) i el 15 de desembre de 2020.