torna

Detall de la notícia

Imatge 4201589

Expedició dels certificats de capacitació del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) corresponents al curs 2019-2020

Arran de la situació administrativa ocasionada per l’estat d’alarma decretat amb motiu del COVID-19, totes aquelles persones que hagin superat el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) corresponent al curs escolar 2019-2020 no serà necessari que facin la sol·licitud d’expedició del certificat de capacitació corresponent als estudis superats, sinó que serà el Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa que procedirà a la seva emissió d’ofici.

La distribució dels certificats emesos i signats digitalment es farà a partir del 20 de juny de 2020 mitjançant l’enviament al correu electrònic proporcionat per cada una de les persones en la formalització de la seva matrícula al FOLC d’aquest curs escolar 2019-2020. 

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei de Formació Homologada i Capacitació a través del correu electrònic sfhc@dgpice.caib.es.