torna

Detall de la notícia

Imatge 4200283

Educació convocarà ajuts per desenvolupar programes de qualificació inicial per al curs 2020-2021

\ Els ajuts suposen una inversió de més de 948 mil euros i permeten aconseguir una qualificació professional de nivell 1

 

El Consell de Govern que va tenir lloc el passat divendres, 1 de maig, va autoritzar la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a convocar ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial (PQI) durant el curs 2020-2021.

En total, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors concedirà ajuts per un import de 948.750 euros. Aquests ajuts s’adrecen a les corporacions locals, a les organitzacions no governamentals i a les associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre.  

L’objectiu d’aquests programes és oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i les destreses suficients per aconseguir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis.

La convocatòria d’ajuts per als programes de qualificació inicial per al curs 2020-2021 consolida les novetats introduïdes a les convocatòries anteriors, amb una oferta formativa de divuit programes. En aquest sentit, es mantenen la durada de les activitats formatives, que es va augmentar fins a les mil hores, i els canvis efectuats en el currículum dels mòduls generals dels programes, que permeten aconseguir el certificat d’haver superat el primer nivell dels ensenyaments per a persones adultes a les Illes Balears a tots els alumnes que s’hi matriculin sense haver superat el segon curs d’ESO.

Així mateix, es manté la unificació dels dos tipus d’ajuts en la mateixa convocatòria, adreçada a les corporacions locals, a les organitzacions no governamentals i a les associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, la qual cosa ha demostrat un millor aprofitament dels recursos, ja que permet que l’ajut arribi a un major nombre de programes.

Quant a la convocatòria del curs 2019-2020, s’han concedit ajuts a un total de disset programes, onze corresponents a entitats i sis corresponents a ajuntaments.