torna

Detall de la notícia

Imatge 4198463

Autoritzen la despesa de 8 milions d'euros per construir 53 nous HPO a Mallorca

Les promocions s’han d’ubicar a les localitats de Manacor (11 HPO) i Son Servera (42 HPO)

L’IBAVI ha començat a preparar les bases per poder treure a concurs la licitació de les obres

El Consell de Govern ha autoritzat avui la despesa de 8 milions d’euros perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) pugui iniciar el tràmit de licitació de les obres de construcció de 53 nous habitatges de protecció oficial (HPO) que s’ubicaran a la comarca de Llevant de Mallorca, concretament a Son Servera i a Manacor.

La promoció que es construirà a Son Servera constarà de 42 habitatges i aparcaments i s’aixecarà en un solar ubicat en el carrer del Cos a Son Servera. El valor estimat del contracte és de 6,3 milions d’euros. Els dos solars són propietat de l’IBAVI.

A Manacor, la promoció d’HPO que es construirà constarà d’onze habitatges, un local i aparcaments en el carrer de Lleó XIII. El pressupost en aquest cas és d’1,6 milions d’euros.

Des de l’IBAVI s’han començat a preparar ja les bases per treure a concurs la licitació de les obres de manera que, en aixecar-se l’estat d’alarma, es publiquin els concursos respectius i les empreses constructores puguin presentar les ofertes en el termini d’un mes des de la convocatòria.

Una vegada adjudicades les obres, l’execució té una durada prevista de setze mesos en el cas dels habitatges de Manacor i de devuit en el cas de les de Son Servera.

L’IBAVI ha reprès la construcció dels nous HPO, que s’havia suspès amb la declaració de l’estat d’alarma, després que s’autoritzàs de nou l’activitat el passat 11 d’abril. En aquests moments, s’estan edificant 161 habitatges.

La previsió inicial per a 2020 és disposar de 514 habitatges nous acabats o en distintes fases de construcció i d’altres 71 amb inici de tràmits de licitació, el que fa un total de 585 nous HPO.