torna

Detall de la notícia

Imatge 4197319

Afers Socials i Esports agilitza els tràmits perquè les persones en situació de dependència puguin rebre la prestació econòmica durant l'Estat d'Alarma

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha incorporat 1.148 nous registres a la nòmina del mes d’abril que arriba a 16.272 dependents i un import de quasi bé 3,9 milions d’euros.

La Conselleria ha agilitat aquest tràmit, perquè puguin tenir l’ajuda econòmica durant l’Estat d’Alarma, així com les prestacions d’ajuda a domicili o teleassistència.

Les passes que es fan quan una persona ja ha entregat la seva sol·licitud de dependència són les següents:

1. Un valorador es desplaça a la llar per valorar la seva situació aplicant els barems de dependència.

2. Se comunica per carta a l’interessat la resolució on se li especifica si se li reconeix o no la situació de dependència i en quin grau, en funció de la puntuació obtinguda a la valoració.

3. Un treballador social es desplaça a la llar de la persona en situació de dependència per valorar la seva situació sociofamiliar i conèixer les seves necessitats. En funció d’aquestes i del grau de dependència reconegut s’elabora el Programa Individual d’Atenció (PIA). En aquest programa s’acorden i es signen, els serveis i prestacions que es consideren més adequats.

4. Es comunica per carta la resolució de la consellera el reconeixement del seu Programa Individual d’Atenció (PIA)

Davant la impossibilitat que els treballadors socials es puguin traslladar a les llars dels sol·licitants i, per no perjudicar a totes aquelles persones que ja havien estat reconegudes com a dependents però, estaven pendents de signar el seu Programa Individual d’Atenció (PIA) es va decidir, via decret llei, que de manera excepcional i per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària, la signatura de la persona interessada no fos necessària i, que fos suficient amb la del treballador social.

Al tancament del mes d’abril la xifra de persones en situació de dependència supera les 25.100 persones que es divideixen així en funció de l’illa i el grau de dependència:

Illa

Grau I

Grau II

Grau III

Total 

Mallorca                         

7813       

6933          

5259           

20005

Menorca

750

1024

807

2581

Eivissa

685

969

701

2355

Formentera

27

69

64

160

ILLES BALEARS

9275

8995

6831

25101