torna

Detall de la notícia

Imatge 4175316

Afers Socials i Esports augmenta en 7.500 hores el servei d'ajuda a domicili per atendre les necessitats dels dependents per fer front a la COVID-19

La conselleria d’Afers Socials i Esports augmenta en 7.500 hores el servei d’ajuda a  domicili per atendre les necessitats de les persones amb dependència en un moment especialment delicat per aquest col·lectiu.  La inversió econòmica d’aquest increment és de 167.700 euros, la suma de dos contractes amb les entitats T’Ajuda i Arrels i Ales Mallorca per  83.850 euros.

El servei d’ajuda a domicili es una prestació destinada a la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona. Es presta, com indica el nom, en el domicili de les persones amb manca d’autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials que els impedeixen dur a terme de manera autònoma les tasques habituals de la vida quotidiana. És per això que la Conselleria veu essencial augmentar les hores d’aquest servei en aquests dies de confinament; és una ajuda directa a un col·lectiu molt vulnerable davant la infecció del COVID-19. La majoria d’aquestes persones amb dependència solen tenir una edat avançada, amb patologies prèvies i passen molt de temps en entorns tancats amb altres persones vulnerables. 

Aquest servei es gestiona en la nostra comunitat autònoma des de diferents administracions: corporacions locals, consells insulars i l'administració autonòmica. A la consellera d'Afers Socials i Esports li correspon la previsió del servei d’ajuda a domicili de les persones en dependència, amb un grau reconegut.  

Des de l'inici de l'alarma s'ha desplegat un servei de seguiment telefònic per a persones dependents, no ateses a residències o pel servei de teleassistència, amb professionals de la mateix Conselleria i de la Fundació d’Atenció a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears que ha pogut determinar que un 93,28% de les 15.004 persones amb les que s’ha contactat tenen el suport diari del seu entorn, un 6,62% té alguna necessitat de seguiment i només un 0,09% es troba en una situació de necessitat especial. 

A 31 de març de 2020,  el servei d’ajuda a domicili de persones en situació de dependència va atendre a 1.089 dependents; 933 a Mallorca, 81 a Menorca, 70 a Eivissa i 5 a Formentera.