torna

Detall de la notícia

Imatge 4175116

PROGRAMES DE FORMACIÓ ASSESSORATS PELS CEP DE LES ILLES BALEARS (curs 2020-2021)

Amb data de 27 d’abril de 2020 la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va signar les instruccions per al desenvolupament dels següents programes assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears per al curs 2020-2021:

  • Programes de formació en els centres i intercentres.
  • Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
  • Programes de formació intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits.
  • Programes de formació intercentres per l’actualització i la reflexió conjunta sobre la competència matemàtica i els seus processos d’aprenentatge entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits.

 

Els CEP de les Illes Balears ja han desenvolupat aquests programes de formació durant els darrers cursos. Atesa la situació de confinament que vivim i per facilitar als centres educatius aquest procés, cal remarcar que a la convocatòria d’enguany s’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds, que serà de l’’1 de maig al 30 de juny de 2020.

Totes les instruccions relatives a la formació permanent del professorat estan subjectes a les mesures que aprovi l'Administració per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

És per aquest motiu que tant des del Servei de Normalització Lingüística i Formació com dels CEP es duran a terme les flexibilitzacions oportunes per donar la resposta més adequada a les situacions excepcionals que vagin sorgint.