torna

Detall de la notícia

Imatge 4173755

Agricultura i Afers Socials s'encarregaran de fer les actuacions per adquirir l'excedent de sector primari per destinar a entitats socials

El Consell de Govern ha encarregat a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i a la d'Afers Socials i Esports que desenvolupin i executin les accions necessàries per adquirir l'excedent de productes del sector primari de les Illes Balears per tal de distribuir-lo amb fins socials. Els productes s'entregaran a les famílies amb dificultats econòmiques, les associacions i les entitats sense ànim de lucre indicades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Són competència d'aquesta conselleria l'atenció i el suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a d’altres col·lectius en situació de risc o de necessitat social. L'acord aprovat avui és el marc jurídic d'actuació per poder desenvolupar la compra pública d'aliments d'una manera àgil. A partir d'aquest mecanisme, les quantitats s'aniran determinant en funció de les necessitats.

Les gestions i decisions sobre la compra d'aquests excedents s'adoptaran des de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. L'execució es farà a través de contractes amb l'empresa pública TRAGSA.

El sector de l'hortalissa i la fruita, i el sector lacti són els que tenen més excedents. Es comprarà producte a productors, cooperatives i societats agràries de transformació (SAT). En el cas de la llet, es comprarà a indústries agroalimentàries.

Es tracta d'una mesura excepcional amb dos objectius clars. D’una banda, preservar l'activitat del sector primari, afavorint la comercialització de les seves produccions. Cal recordar que amb la paralització del sector de l'hostaleria, la restauració i el servei d’àpats, entre d'altres, derivada de la COVID-19, el sector agroalimentari ha perdut al voltant d'un 70 % de la comercialització dels seus productes. D’altra banda, és una mesura més que adopta el Govern de les Illes Balears per tal de mitigar l'impacte econòmic i social en la població de les illes generat per la pandèmia actual. Les conseqüències socials i econòmiques de la declaració de l'estat d'alarma han fet augmentar de manera brusca el percentatge de població vulnerable i en risc d'exclusió social. L'alimentació constitueix el primer esglaó bàsic en la protecció social de les famílies vulnerables.

A la vegada, els sectors agrícola, ramader i pesquer són estratègicament indispensables per al subministrament d'aliments frescs a la població. La producció d'aliments a partir d'explotacions agràries petites i mitjanes, distribuïdes arreu de la geografia balear, resulta indispensable per al manteniment del teixit econòmic i social i per al proveïment d'aliments, i ha de ser el focus d'atenció prioritari en l'agenda política del Govern per afrontar la situació de crisi provocada per la COVID-19.