torna

Detall de la notícia

AVÍS IMPORTANT AJUDA LLOGUER 2019

AVÍS IMPORTANT AJUDA LLOGUER 2019 (Dirigit només als qui han rebut SMS el 10 de juny de 2020)

Per a poder rebre l'ingrés de l'ajuda per al lloguer de l'any 2019, heu de notificar el número del compte bancari de CADASCUN dels titulars del contracte d'arrendament a la Direcció General d'Habitatge.

Si ja heu rebut un SMS el 25 d'abril de 2020 i heu aportat un compte bancari i encara no heu cobrat, es perquè falta el compte bancari de l'altre titular del contracte.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: heu de presentar els comptes bancaris requerits en el termini màxim de 10 dies hàbils des del dia de recepció de l'SMS (fins el 23 de juny de 2020)

En cas de no aportar la documentació requerida dins el termini, s'entén que desisteix de la seva sol·licitud de subvenció i el seu expedient serà arxivat.

Per a la notificació disposau de dues opcions:

a) Mitjançant tràmit telemàtic. "presentació de documentació" d'aquesta mateixa web.

b) Presencialment, a la seu de la Direcció General d'Habitatge, o en la seu de l'IBAVI en el cas de la illes de Menorca i Eivissa, aportant l'annex 6 emplenat.