torna

Detall de la notícia

Imatge 4165189

Agricultura presenta un paquet d'ajudes al sector lacti per ajudar-lo a mantenir els preus

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha presentat avui al sector lacti un paquet de mesures destinades a ajudar-lo a mantenir els preus. És un apartat dins del pla de xoc per ajudar el sector primari davant la situació generada per l’estat d’alarma decretat per la COVID-19. Aquest paquet consta principalment d’una convocatòria d’ajudes d’un total de 350.000 euros, i té com a objectiu ajudar amb les despeses de gestió de tot el producte al qual el sector no hagi pogut donar sortida durant l’estat d’alarma degut a la manca de demanda des del sector serveis. La consellera Mae de la Concha ha manifestat que es vol «protegir els ramaders i les empreses d’un impacte negatiu en el preu que reben». L’import d’aquesta convocatòria extraordinària tindrà la possibilitat d’ampliar-se, amb càrrec als pressuposts del Fogaiba 2020.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes extraordinàries les empreses i/o operadors del sector que processin llet, pròpia o d’altres explotacions lleteres. Aquí està inclòs qualsevol procés, des d’elaboració de llet líquida, l'elaboració i maduració de formatge o qualsevol altre producte lacti. També seran beneficiaris titulars d’explotacions de boví de llet amb contracte per a venda vigent i que, a conseqüència de la crisi de la COVID-19, vegin reduït el preu per litre de la llet respecte al del contracte. En tot cas però, les empreses hauran de continuar amb els compromisos de recollida de llet i preu pactats als contractes.

La primera mesura d’aquest paquet consisteix en una ajuda directa a la retirada del ramat de les granges de llet, amb més de 5 anys o amb lesions o danys que afectin la seva productivitat. L’ajuda serà de 140 euros per animal, i el càlcul de l’ajuda total a cada explotació es realitzarà tenint en compte la mitjana d’animals retirats per cada explotació en els darrers tres anys. La mesura tracta també així de compensar un percentatge de l’excés de producció de les explotacions, en aquests moments de menys demanda a causa del tancament del sector serveis.

La segona de les mesures consisteix en una altra ajuda directa destinada a donar suport amb les despeses corrents de les empreses i operadors lactis que processen llet pròpia o d’altres explotacions. Es cobreix així l’increment d’aquest tipus de despeses a conseqüència de: haver incrementat el volum de llet processada pel fet d’absorbir llet d’altres empreses; pel fet d’haver introduït nous processos productius per donar sortida als estocs; i per l’increment derivat de despeses extraordinàries a conseqüència de l’estat d’alarma per la COVID-19.

L’objectiu amb aquestes dues mesures és garantir el manteniment de totes les explotacions de llet de les Illes Balears i ajudar a l’equilibri en el mercat. També permeten continuar amb la recollida i preu pactats als contractes entre les empreses i les explotacions, per tal que els ramaders no es vegin afectats. En total, es calcula que es veuria beneficiat un volum màxim total de 450 tones de llet, el que suposa unes 150 tones mensuals durant aquest període de temps.

La tercera mesura és una subvenció directa a la renda de les explotacions ramaderes, per cobrir possibles davallades dels preus rebuts per la llet a causa de desequilibris en el mercat o per causes de força major. Com que encara no s’han produït i l’ajuda es donarà només a aquells que les pateixin, no hi ha encara una previsió definida, però la quantia que es donarà serà de fins a 5 cèntims per litre.

La quarta mesura serà comprar excedents de producte lacti per destinar-los a entitats socials i col·lectivitats públiques donades d’alta a la direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural com a centres beneficiaris d’ajuda alimentària. Aquesta mesura es durà a terme amb fons procedents d’Europa per aquests tipus d’ajudes d’emergència. Així, a la vegada que s’ajudarà les persones més desfavorides amb producte de qualitat, es descongestionarà el mercat lacti. Es donaran d’acord amb els preus establerts per aquesta conselleria.

Totes aquestes ajudes s’abonaran, un cop resoltes pel Fogaiba, amb efecte retroactiu des del primer dia de l’estat d’alarma i fins al 30 de juny. Els beneficiaris podran sol·licitar les ajudes des del dia de la publicació d’aquestes al BOIB i fins al 15 de juliol. Les sol·licituds seran seleccionades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. Això significa que seran acceptades totes aquelles que compleixin els requisits de l’ajuda i que presentin la documentació pertinent.