torna

Detall de la notícia

Imatge 4158411

Govern i sector de la construcció defineixen les condicions de l'activitat durant l'estat d'alarma

El Govern de les Illes Balears i els representants econòmics, socials i professionals del sector de la construcció i les entitats locals han fent feina conjuntament en la redacció d’una ordre que articula les mesures preventives que s’han de seguir en l’activitat de la construcció amb totes les garanties de  seguretat laboral i de salut per als treballadors.  La vigilància de les mesures de protecció així com l’obligatorietat de la jornada continuada en el sector a partir d’ara són algunes de les mesures que inclou l’ordre proposada per les conselleries de Mobilitat i Habitatge, Model Econòmic, Turisme i Treball i Salut i Consum i que es signarà en breu.

En una reunió per videoconferència que ha presidit avui horabaixa el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, s’ha concretat ja les directrius que ha de regir el desenvolupament d’aquesta activitat. S’ha de recordar que el Reial Decret 463/2020 de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19 no paralitza, entre d’altres,  l’activitat de la construcció. En compliment d’aquest decret i per respondre a les incerteses sobre la manera en què s’havia de seguir amb l’activitat, el Govern i tots els agents lligats al sector de la construcció, han fet feina conjuntament per definir les condicions i donar un marc a seguir per part de les empreses i treballadors.

Durant la reunió, el conseller ha assegurat  que l’ordre és necessària per aclarir com s’ha de dur a terme l’activitat amb totes les garanties i ha agraït la implicació del sector en la seva redacció.

Al mateix temps -tot atenent les peticions del sector- ha mostrat el seu compromís a traslladar demà al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,  José Luis Ábalos, els problemes que es plantegen des del sector pel manteniment de l’activitat com, per exemple, les dificultats que poden tenir moltes empreses per mantenir-se pels dubtes de si poden o no optar a fer ERTES mantinguent l’activitat o les eventuals responsabilitats dels directors d’obres, entre d’altres qüestions.

Les empreses han de complir les directrius que inclou l’ordre i són aplicables tant a tots els seus treballadors i treballadores i de les subcontractes amb les que pugin fer feina . Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers...)

 

Les principals mesures sobre l’organització de l’activitat són:

-S’han d’establir jornades de treball continuades

-Els treballadors han d’estar a una distància de dos metres. Per això s’ha de revisar i reorganitzar la planificació de les feines que es poden dur a terme.

-Han de ser el mínim temps possible al carrer

-Es fixaran torns per a les menjades

-Els treballadors s’han de desplaçar individualment a l’obra

(excepció: proveïdors de mercaderia que poden anar dos dins el camió quan sigui necessari)

-S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials...)

-Es fixaran panells informatius a varis punts de l’obra amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de corona virus

-S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans

-Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina.

 

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores:

-A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:

-Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina

-Mantenir la distància de seguretat de 2 metres

-Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran

-Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines

-Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció  o coberts, tassons o begudes.

 

Què fer en casos de sospita:

En el cas que un treballador convisqui o ho hagi fet amb una persona que s’hagi infectat, si té símptomes o febre, ho ha de comunicar al seu responsable directe, a més de quedar a casa i cridar el 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.

Si és l’empresa la que té coneixement d’una situació així i el treballador és troba a l’obra, serà aïllat i es donarà avís al 061 i no es podrà reprendre l’activitat fins que les autoritats sanitària i el servei de protecció de l’empresa estableixin les condicions

Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers...)

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de comprovar que es compleixen tots els requisits i, en cas d’incompliment, es reclamarà al contractista la seva rectificació i si es reitera l’incompliment es posaran els fets en coneixement de les autoritats, que podran procedir a la suspensió de l’activitat.

El conseller ha estat acompanyat del director general d’Habitatge del Govern, Eduardo Robsy, el director general d’Arquitectura i Rehabilitació, Bernat Roig, la gerent de l’Ibavi, Cristina Ballester, i del director de l’Institut de Seguretat i Salut laboral IBASSAL, Rubén Castro.

En la reunió hi han participat: Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, Marta Vall-Llosera; Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Illes Balears, representat per l’illa de Mallorca (Dani Tur), Menorca (Miguel Ángel Sicilia), i Eivissa (José Luis Rodríguez); el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Illes Balears, Antonio Luengo; el Col·legi d’Enginyers Industrials, Alfredo Arias; l’Associació de Constructors de Balears, Eduardo López, Sandra Verger, Óscar Carreras i Climent Olives, President de la Fundació Laboral de la Construcció; PROINBA, Luís Martín; UGT, Sónia Fica; CCOO, Francisco Lahilla; FELIB, Antoni Salas. Han participat també en les diferents reunions la Delegació de Govern, Ramon Morey; el conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevilano; i el director general de Consum del Govern, Félix Alonso