torna

Detall de la notícia

Imatge 4158402

El Govern garanteix que hi haurà vols mínims amb Madrid i Barcelona des de cada illa i entre les Illes

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha detallat avui, després de l’entrada en vigor de les restriccions en els moviments aeris i marítims entre la Península i les Illes Balears, que quedaran garantides unes freqüències mínimes per assegurar que, en casos de necessitat i justificats, es pugui viatjar.

Només es pot viatjar per motius laborals, retorn a la residència habitual, per motiu de salut o per atendre persona depenent i també per la mort d’un familiar.

Des d'avui, dia 19 de març queda prohibida la realització de qualsevol mena de vol des de la península cap als aeroports balears, permetent-se només una connectivitat bàsica amb les Illes. Les illes Balears estaran connectades amb la península a través dels mínims enllaços aeris amb Madrid i Barcelona i es mantindran també les connexions entre les illes de Mallorca i Menorca i Eivissa.  
Tot i així només es pot viatjar per motius laborals, retorn a la residència habitual, per motiu de salut o per atendre persona depenent i també per la mort d’un familiar.
També  està prohibit el desembarcament de passatgers dels vaixells de passatge i embarcacions d'esbarjo de tota mena en els ports de Balears, incloent el trànsit interinsular, amb excepció dels conductors dels caps tractors de la mercaderia rodades.

Igualment, des d’ahir dia 18 de març està prohibit tot aterratge d'aviació executiva, taxi aeri o operacions assimilables a aquestes.

En vaixell, únicament es podrà viatjar en casos de necessitats acreditats, per exemple per raons mèdiques, i seran autoritzats per la Delegació del Govern a les Illes Balears.
Es permeten únicament tres freqüències diàries entre les illes de Formentera e Eivissa, i es limita també l'activitat de tots els vaixells i embarcacions d'esbarjo utilitzats amb finalitat recreativa o esportiva o en arrendament nàutic.

 

El conseller Marc Pons ha explicat els acords assolits entre les companyies i el Ministeri de Foment per garantir les connexions necessàries.

Els vols autoritzats pel Ministeri de Foment entre les Illes i la Península són:

Palma:

Amb Madrid 2 freqüències al dia: 1 Air Europa/ 1 Iberia

Amb Barcelona 2 freqüències al dia:  1 Air Europa /1 Iberia

Menorca:

Amb Madrid: 3 freqüències a la setmana (dimarts, dijous i dissabte) amb Ibèria

Amb Barcelona: 1 freqüència diària amb Vueling

Eivissa:

Amb Madrid: 3 freqüències a la setmana (dimecres, divendres i diumenge) amb Ibèria

Amb Barcelona: 1 freqüència diària amb Vueling.

 

Hi haurà vols mínims entre les illes:

El Ministeri de Foment, en l’ordre de restricció de les connexions aèries i marítimes entre la península i les Illes Balears, va fixar l’excepció d’una freqüència per companyia entre Palma i Eivissa i entre  Palma i Menorca.

Les companyies que presten el servei Air Europa i Air Nostrum van manifestar ahir al Ministeri de Foment que no les volien dur a terme.

Davant aquesta situació, el Govern de les Illes Balears ha manifestat al Govern de l’Estat que considera imprescindible que es fixin unes connexions mínimes per als residents que, per motius absolutament justificats, hagin de desplaçar-se d’una illa a l’altre.

Així ho ha entès el Ministeri de Foment i, davant la negativa de les companyies, ha resolt fer un concurs d’urgència dels serveis aeris entre les Illes, que, com vostès saben són Obligació de Servei Públic (OSP), amb aportació de fons econòmics

S’han presentat dues ofertes i demà el Ministeri resoldrà. No hi haurà interrupció de vols perquè Air Europa en té programats fins al 29 de març.

El conseller també ha informat de que des d’avui s’estan realitzant ja controls als passatgers que arriben a tots els aeroports de les Illes.

La situació és de total normalitat als tres aeròdroms i no hi ha hagut cap incidència destacable.

Als tres aeroports s´han instal·lat espais específics, amb les corresponents mesures de seguretat (1,5 m. senyalitzats per mantenir separació, espais específics d´espera, etc.) on el personal de la conselleria de Salut i Consum assisteix als passatgers que hi arriben o que en surten en qualsevol dels trajectes autoritzats per tal de valorar el seu estat de salut i fer les recomanacions pertinents.

Totes les companyies aèries estan facilitant als passatgers un fulletó informatiu de mesures a adoptar davant el possible contagi del COVID-19, així com una enquesta mèdica que entreguen als responsables del control de seguretat (sanitaris i forces i cossos de seguretat). En aquesta enquesta hi figuren les dades personals i domicili del passatger, així com el motiu del seu viatge.

En transport marítim -ha destacat el conseller- els esforços s’estan centrant en el transport de mercaderies.

Igualment, als ports  també s’estan realitzant controls als conductors de camions de mercaderies que han de seguir la indicacions del personal sanitari durant el viatge.