torna

Detall de la notícia

Imatge 4157275

La Direcció General d'FP crea un grup de feina per coordinar i facilitar les adaptacions i modificacions que afecten l'avaluació de l'alumnat

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, es va reunir el passat dimecres via telemàtica amb els directors dels centres d’educació de persones adultes (CEPA) i dels centres integrats de formació professional (CIFP) per tractar diferents qüestions relacionades amb les instruccions que s’adoptaran per al tercer trimestre del curs escolar com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19. Aquestes instruccions, que ahir ja es varen enviar als centres, es publicaran demà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A la reunió també hi varen participar Jaume Rigo, cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals; Pilar Roca, cap del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures; Maria Antònia Carbonell, cap del Servei de Planificació i Participació, i Glòria Escudero, directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB). 

En aquest sentit, i entre d’altres aspectes, es va recalcar la necessitat que el professorat no tan sols disposi d’eines telemàtiques per avaluar els alumnes, sinó que amb vista al tercer trimestre també tenguin al seu l’abast material didàctic divers per poder oferir a l’alumnat i que així puguin fer feina a distància. És per això que des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors es va comentar que de manera periòdica es mantenen reunions per coordinar un equip de feina amb l’objectiu de facilitar materials, recursos i eines a tot el professorat d’FP. 

Pel que fa a aquest equip, es compta amb la implicació del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures, que hi aporta la part tècnica i que treballa per poder disposar a la seva plataforma formativa Moodle els cicles de formació professional que s’imparteixen a les Illes Balears dels 104 que el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha posat a disposició de totes les comunitats autònomes. També hi col·laboren l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i el Servei de Planificació i Participació, que en coordinació amb els assessors d'FP dels CEP, revisen que l’accés a tots aquests continguts sigui correcte. A més, i amb la intenció de sumar esforços i establir sinergies amb altres entitats, també es fa de manera coordinada amb membres de l'Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i de l’equip IBSTEAM.

Per altra banda, i pel que fa a l’avaluació, es va remarcar que els assessors d'FP dels CEP treballen per poder donar una primera resposta a tot el professorat tot posant a la seva disposició eines pedagògiques i recursos que puguin ajudar a plantejar un canvi a l’hora de fer els exàmens i les pràctiques presencials per exàmens a distància i pràctiques virtuals o simulacions amb la seva corresponent avaluació.

Segons Antoni Baos, director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, “del que es tracta és d’adaptar-nos el millor possible a aquesta situació excepcional i imprevisible. Tots aquests esforços per organitzar l’atenció educativa a distància de l’alumnat permetran que els qui ensenyen estiguin ara més a prop que mai dels qui aprenen. De fet, estic convençut que la gran tasca que fan els docents possibilitarà que cap alumne quedi enrere ni es vegi perjudicat davant la suspensió de les classes presencials”.